0(0)

Anioł

Opis

 

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (Anioł strzegący Grobu Pańskiego, Anioł – zwiastun szczęśliwych wiadomości)
Biblia „Nowy Testament” (Archanioł Gabriel objawiający się świętemu Józefowi we śnie i nakazujący mu ucieczkę wraz z Marią i Jezusem do Egiptu)
Biblia „Nowy Testament” „Apokalipsa świętego Jana” (Aniołowie śpiewający)
Biblia „Stary Testament” (Anioł Lucyfer buntujący się przeciwko Bogu)
Biblia „Stary Testament” (Aniołowie towarzyszący Lotowi oraz jego rodzinie w momencie upadku i zniszczenia Sodomy i wyprowadzający ich z miasta)
Biblia „Stary Testament” (król Dawid)
Biblia „Stary Testament” „Księga Rodzaju”(Anioł Pański powstrzymuje Abrahama przed zabiciem jego syna Izaaka)
Biblia „Stary Testament” „Księga Rodzaju”(Aniołowie zwiastują Sarze, żonie Abrahama, że urodzi syna)
Biblia „Stary Testament” „Księga Tobiasza” (Archanioł Rafał towarzyszący młodemu Tobiaszowi w wędrówce)
Parandowski Jan „Mitologia” (Tanatos, Eros)

średniowiecze
„Ad maiorem Dei gloriam” – (łac.) na większą chwałę Bożą; autor (artysta) w cieniu dzieła
Gall Anonim „Kronika polska” (Anioł – zwiastun szczęśliwych wiadomości)
„Kwiatki świętego Franciszka” (Anioł – nauczyciel, przewodnik, wystawiający na próbę, uzdrowiciel, opiekun, pocieszyciel, zwiastun dobrej wiadomości, wyraziciel woli Boga; Anioły – orszak Chrystusowy, w którym pojawiają się również święci, Matka Boga, wojsko niebieskie)
„Pieśń o Rolandzie” (Anioł – posłaniec Boga – seniora)
„Te Deum” „Ciebie, Boga, wysławiamy…” (Anioł śpiewający, wielbiący Boga)

renesans
Kochanowski Jan „Muza”
Kochanowski Jan „Pieśń XXV” (księga II) „Czego chcesz od nas, Panie”
Kochanowski Jan „Tren IX” (Anioł – istota doskonalsza od człowieka, nie zna trosk, bólu i cierpienia)
Kochanowski Jan „Tren X” (Anioł – dusza dziecka po śmierci)
Petrarca Francesco „Sonety do Laury” (Anioł – symbol doskonałości, nieskazitelnego piękna, delikatności)
Szekspir William „Hamlet”

romantyzm
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (Anioł – stróż, opiekun sumienia)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (Anioł – uosobienie niewinności, która jest brzemieniem, ciężarem)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (Anioł – stróż; Anioł jako przeciwnik Szatana w walce o ludzką duszę; Anioł – obiektywny sędzia; Anioł – zwiastun pokoju, odpoczynku; Anioł towarzysz, przyjaciel człowieka prostego duchem, pokornego, bez reszty ufającego Bogu; Anioł – przewodnik)
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (Anioł – dusza, dziecka po śmierci; Anioł – uosobienie śmierci; Anioł symbol doskonałości, nieskazitelnego piękna, delikatności)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod”
Norwid Cyprian „Fortepian Szopena”
Słowacki Juliusz „Kordian” (Anioł – pośrednik między Bogiem a cierpiącym narodem, Anioł – przyjaciel całego narodu; Anioł – człowiek poświęcający życie za naród; Anioł – sędzia narodu; Anioł – symbol miłości idealnej, doskonałej, niemającej odpowiednika w świecie ziemskim)
Słowacki Juliusz „Testament mój” (Anioł – symbol szlachetności, piękna, idealizmu)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem”
Prus Bolesław „Lalka” (Anioł – motyw bezkrytycznego traktowania siebie samego, idealizowania siebie, ukazywania siebie jako Anioła)
Sienkiewicz Henryk „Janko Muzykant”
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis”

Młoda Polska, modernizm
Baudelaire Charles „Padlina” (Anioł – uosobienie fizycznej doskonałości kochanki)
Boy-Żeleński Tadeusz „Spowiedź poety” (Anioł w aspekcie komicznym – stróż poezji czystej, pięknej, doskonałej)
Kasprowicz Jan „Dies irae” (Anioł – zwiastun Sądu Ostatecznego, zbliżającej się Apokalipsy; Anioł – przeciwnik zła i zwycięzca nad złem)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Evviva l’arte”
Przybyszewski Stanisław „Confiteor”
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi”
Wyspiański Stanisław „Wesele”

dwudziestolecie międzywojenne
Kuncewiczowa Maria „Cudzoziemka”
Tuwim Julian „Piosenka umarłego” (dusza – Anioł)

współczesność
Herbert Zbigniew „U wrót doliny” (Anioł stróż – motyw odwrócony: Anioł – nadzorca, służbista, bezduszny strażnik porządku)
Szymborska Wisława „Radość pisania”
Tolkien John Ronald Reuel „Władca Pierścieni” (Gandalf – „Anioł” wcielony, opiekun, mędrzec; Gandalf – „Anioł”, dla którego pobyt na ziemi jest etapem osiągnięcia kolejnego stopnia doskonałości)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy