0(0)

Artysta

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (poeta – człowiek mówiący „językami Aniołów”)
Biblia „Stary Testament” (król Dawid)
Horacy „Exegi monumentum aere perennius” (poeta – człowiek, który przeżyje w pamięci pokoleń)
Horacy „Non usitata…” (poeta – człowiek, który przeżyje w pamięci pokoleń)
Parandowski Jan „Mitologia” (Hefajstos, Apollo, Atena, Arachne, Marsjasz, Orfeusz, Dedal; poeta – człowiek mający władzę nad stworzeniem; poeta najdoskonalszy; poeta poskromiony w swej pysze)
Safona „Pogarda dla nie znającej poezji” (poeta – człowiek, który przeżyje dzięki twórczości literackiej)

średniowiecze
„Ad maiorem Dei gloriam” – (łac.) na większą chwałę Bożą; autor (artysta) w cieniu dzieła

renesans
Kochanowski Jan „Ku Muzom” (poeta – podopieczny Muz, który do nich zanosi prośbę o sławę)
Kochanowski Jan „Muza” (poeta liczący na sławę u potomnych)
Kochanowski Jan „Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony” (poeta – człowiek, który przeżyje w pamięci pokoleń)
Kochanowski Jan „O sobie samym do potomności…” (poeta niespełniony, świadom swego talentu)
Kochanowski Jan „Pieśń XXV” księga II, „Czego chcesz od nas, Panie”
Kochanowski Jan „Psałterz Dawidów” (poeta świadom swego talentu)
Szekspir William „Hamlet”

romantyzm
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (poeta przeklęty)
Kraszewski Józef Ignacy „Stara baśń” (poeta – śpiewak, wieszcz, stojący na straży historii)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (wieszcz narodowy, jednostka powołana do kierowania narodem)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (poeta – człowiek odpowiedzialny za przechowanie narodowych tradycji)
Mickiewicz Adam „Sonety krymskie” „Ajudah” (poeta romantyczny – jednostka wybitna, artysta natchniony)
Norwid Cyprian „Fortepian Szopena”
Słowacki Juliusz „Testament mój” (poeta – nauczyciel, wychowawca narodu)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem”
Prus Bolesław „Lalka”
Sienkiewicz Henryk „Janko Muzykant”
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis”

Młoda Polska, modernizm
Baudelaire Charles „Albatros” (poeta – jednostka wyjątkowa, niezrozumiana)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Evviva l’arte” (poeta – indywidualista, jednostka wybitna, wyjątkowa)
Przybyszewski Stanisław „Confiteor” (artysta słowa – jednostka wybitna)
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi”
Wyspiański Stanisław „Wesele” (poeta – stylista, poeta bawiący się słowami)

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (poeta – jednostka niepożądana)
Kuncewiczowa Maria „Cudzoziemka”
Staff Leopold „Ars poetica” (poeta – człowiek, który pragnie, by go rozumiano)
Staff Leopold „Poeta” (poeta – jednostka dopełniająca świat)
Tuwim Julian „Do krytyków” (poeta – jeden z wielu, poeta – człowiek cieszący się światem)
Tuwim Julian „Poezja” (poeta – jeden z wielu)

II wojna światowa
Miłosz Czesław „Campo di Fiori” (poeta – człowiek wybrany, aby dawać świadectwo prawdzie)
Miłosz Czesław „Który skrzywdziłeś…” (poeta – człowiek powołany do obrony słabszych, dawania świadectwa prawdzie)
Miłosz Czesław „W Warszawie” (poeta – człowiek zaangażowany w życie narodu)

współczesność
Szymborska Wisława „Radość pisania”

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy