0(0)

Bezdomność

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (Chrystus, syn marnotrawny – bezdomność świadoma, z wyboru; bezdomność Boga)
Biblia „Stary Testament” (Adam i Ewa, Mojżesz; jeden z etapów na drodze do Ziemi Obiecanej; bezdomność narody wybranego)
Homer „Odyseja” (bezdomność – niemożność powrotu do ojczyzny, kara za dumną i pyszną postawę, los człowieka-tułacza; bezdomność człowieka pozbawionego ojczyzny)
Parandowski Jan „Mitologia” (Dedal i Ikar – bezdomność – niemożność powrotu do ojczyzny, los człowieka-tułacza, bezdomność człowieka pozbawionego ojczyzny; Romulus i Remus – bezdomność niezawiniona – dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej i wychowywane przez wilczycę, bezdomność jako wyrok)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy”
„Legenda o świętym Aleksym” (bezdomność z wyboru, sposób na umartwianie się)

barok
Molier „Świętoszek” (bezdomność – wynik braku rozsądku)
Morsztyn Zbigniew „Pieśń w ucisku”

oświecenie
Fontaine Jean de La „Korzyść z nauki” (bezdomność jako efekt niewystarczającej wiedzy człowieka, nieumiejętności poradzenia sobie w życiu)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur”
Goethe Johann Wolfgang „Cierpienia młodego Wertera” (bezdomność w sensie duchowym; niemożność odnalezienia się w świecie rzeczywistym)
Mickiewicz Adam „Burza” (bezdomność – niemożność powrotu do ojczystych stron, tęsknota za krajem rodzinnym)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (bezdomność jako kara za uczynki popełnione na ziemi)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (bezdomność – wynarodowienie Polaków sposobem na pozbawienie ich własnej tożsamości, domu rodzinnego i szczęścia osobistego)
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (bezdomność w sensie dosłownym; bezdomność w sensie duchowym)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (bezdomność w sensie dosłownym, bezdomność jako obcość; bezdomność w sensie ontologicznym, rozdarcie wewnętrzne bohatera, niemożność posiadania swojego miejsca na ziemi)
Mickiewicz Adam „Sonety krymskie” (bezdomność – niemożność powrotu do ojczystych stron, tęsknota za krajem rodzinnym)
Norwid Cyprian „Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie…” (bezdomność – niedocenienie wielkich ludzi za życia)
Norwid Cyprian „Pielgrzym” (bezdomność – niemożność powrotu do ojczystych stron, cierpienie duchowe, tęsknota za krajem rodzinnym)
Słowacki Juliusz „Hymn” „Smutno mi, Boże…” (bezdomność z przymusu, bezdomność emigranta – tułacza; bezdomny Polak – emigrant)
Słowacki Juliusz „Kordian”
Słowacki Juliusz „Rozłączenie” (bezdomność z przymusu, bezdomność emigranta-tułacza)
Słowacki Juliusz „Testament mój” (bezdomność jako skutek upadku powstania listopadowego)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (bezdomność z wyboru)
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara”
Konopnicka Maria „Miłosierdzie gminy”
Konopnicka Maria „Wolny najmita” (bezdomność – motyw odwrócony: zdjęcie z człowieka jarzma niewoli, pozorna wolność)
Prus Bolesław „Lalka” (bezdomność – symbol nędzy)
Sienkiewicz Henryk „Sachem” (bezdomność duchowa – wynarodowienie; bezdomność duchowa – wynarodowienie metodą pozbawienia człowieka własnej tożsamości)

Młoda Polska, modernizm
Conrad Joseph „Lord Jim” (bezdomność z wyboru, której konsekwencją jest osobista tragedia człowieka)
Kasprowicz Jan sonet XV „Z chałupy” (bezdomność rzeczywista)
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (bezdomność przymusowa; bezdomność z wyboru)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (bezdomność rzeczywista; bezdomność z wyboru, w imię poświęcenia się dla idei; bezdomność niezawiniona; bezdomność „społeczna”; bezdomność duchowa; bezdomność społeczno-ekonomiczna; bezdomność polityczna)
Żeromski Stefan „Siłaczka” (bezdomność z wyboru, w imię poświęcenia się dla idei)

dwudziestolecie międzywojenne
Leśmian Bolesław „Urszula Kochanowska” (bezdomność w zaświatach)
Nałkowska Zofia „Granica” (bezdomność rzeczywista powodem osobistej tragedii bohaterki)
Wierzyński Kazimierz „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny” (bezdomność człowieka pozbawionego ojczyzny)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie”

II wojna światowa
Białoszewski Miron „Pamiętnik z powstania warszawskiego” (bezdomność przymusowa, tragedia mieszkańców; bezdomność w czasie wojny)

współczesność
Twardowski Jan „Bez kaplicy” (bezdomna Matka Boska)
Baran Józef „Bezradność” (bezdomny człowiek)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy