0(0)

Biblia

Opis

średniowiecze
„Bogurodzica” (Biblia – motyw Trójcy świętej)
Dante Alighieri „Boska komedia” (Biblia – motyw liczby trzy)
„Lament świętokrzyski”, „Posłuchajcie bracia miła”, „Żale Matki Boskiej pod krzyżem” (Biblia – motyw Chrystusa cierpiącego na krzyżu)

renesans
Kochanowski Jan „Pieśń XXV” (księga II) „Czego chcesz od nas, Panie” (Biblia – motyw stworzenia świata)
Kochanowski Jan „Treny” (Biblia – cierpiący ojciec i poeta – przyrównanie do biblijnego Hioba)

barok
Naborowski Daniel „Krótkość żywota” (Biblia – nietrwałość rzeczy doczesnych – nawiązanie do „Księgi Koheleta”)
Naborowski Daniel „Marność” (Biblia – nietrwałość rzeczy doczesnych – nawiązanie do „Księgi Koheleta”)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” (Biblia – marność świata doczesnego – nawiązanie do „Księgi Koheleta”)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem” (Biblia – marność świata doczesnego – nawiązanie do „Księgi Koheleta”)

romantyzm
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (Biblia – motyw kuszenia; Biblia – motyw Apokalipsy)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (Biblia – problem winy i kary, grzechu)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (Biblia – problem winy i kary; Biblia – Bóg – stwórca świata; Biblia – polska Mesjaszem narodów)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Hymny” „Dies irae” (Biblia – motyw Apokalipsy; Biblia – motyw Ewy – pramatki ludzkości)
Miciński Tadeusz „Ananke” (Biblia – motyw Szatana; Biblia – świat – dzieło Boga)
Miciński Tadeusz „Jam ciemny jest wśród wichrów płomień boży…” (Biblia – motyw Szatana; Biblia – świat – dzieło Boga)

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (Biblia – motyw dobra i zła)

II wojna światowa
Baczyński Krzysztof Kamil „Pokolenie” (Biblia – motyw Apokalipsy)
Baczyński Krzysztof Kamil „Ten czas” (Biblia – motyw Apokalipsy)

współczesność
Herbert Zbigniew „U wrót doliny” (Biblia – motyw Apokalipsy)
Konwicki Tadeusz „Mała apokalipsa” (Biblia – motyw Apokalipsy; Biblia – motyw cierpienia Chrystusa; Biblia – motyw Judasza)
Miłosz Czesław „Piosenka o końcu świata” (Biblia – motyw Apokalipsy)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy