0(0)

Bóg – człowiek (relacja Bóg – człowiek)

Opis

starożytność
Biblia „Stary Testament” „Księga Hioba” (zakład między Bogiem a Szatanem)

średniowiecze
„Bogurodzica” (Bóg – dawca łask)
„Legenda o świętym Aleksym”
„Pieśń o Rolandzie” (Bóg – senior rycerza średniowiecznego)

renesans
Kochanowski Jan „O żywocie ludzkim”
Kochanowski Jan „Pieśń XXV” „Czego chcesz od nas, Panie…” (Bóg – Stwórca świata)
Kochanowski Jan „Psalm 115” (Bóg – wielki i doskonały)
Kochanowski Jan „Psalm 15” (Bóg – istota karząca i nagradzająca ludzi)
Kochanowski Jan „Psalm 150” (Bóg – istota godna najwyższego uwielbienia)
Kochanowski Jan „Psalm 91” (Bóg – kochający i troskliwy opiekun)
Kochanowski Jan „Treny”

barok
Naborowski Daniel „Marność” (Bóg – jedyna wartość w świecie)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” (Bóg – miłość do Boga – wieczna, trwała – przeciwieństwo wartości materialnych)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem” (Bóg – jedyna nadzieja w walce ze złem)

oświecenie
Karpiński Franciszek „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” (Bóg – istota bliska człowiekowi, Bóg – człowiek)
Karpiński Franciszek „Pieśń poranna” (Bóg – istota godna uwielbienia)
Karpiński Franciszek „Pieśń wieczorna” (Bóg – władca świata)

romantyzm
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (Bóg wystawiający na próbę)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (Bóg – zwycięzca; Bóg – kierujący losami świata)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (Bóg – przeciwnik – według Konrada; uosobienie mądrości; Bóg – cierpienie Polaków wpisane w Boży plan)
Mickiewicz Adam „Romantyczność”
Słowacki Juliusz „Kordian”

pozytywizm
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis” (Bóg – władca świata; Bóg – istota poświęcająca się dla człowieka; Bóg – nieskończona miłość)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Dies irae” (Bóg wymierzający sprawiedliwość)
Kasprowicz Jan „Hymn świętego Franciszka z Asyżu” (Bóg miłosierny)
Kasprowicz Jan „Święty Boże… Święty Mocny” (Bóg obojętny na sprawy człowieka)
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi”

dwudziestolecie międzywojenne
Leśmian Bolesław „Dusiołek” (Bóg – stwórca dobra i zła)
Leśmian Bolesław „Szewczyk” (Bóg – istota, o którą człowiek powinien się troszczyć)
Leśmian Bolesław „Urszula Kochanowska” (Bóg – istota nieszczęśliwa i samotna w Niebie)

II wojna światowa
Baczyński Krzysztof Kamil „Przypowieść” (Bóg – istota wierząca w dobroć człowieka)
Szczypiorski Andrzej „Początek”

współczesność
Pasierb Janusz „Przypowieść o Ojcu” (Bóg – kochający ojciec)
Twardowski Jan „Bóg” „Kto Boga stworzył…” (Bóg – początek)
Twardowski Jan „Bóg” „Ukrył się najdokładniej…” (Bóg – istota kochająca świat)
Twardowski Jan „Oda do rozpaczy” (Bóg – kreator ludzkiego losu)
Twardowski Jan „Spieszmy się” (Bóg – towarzysz człowieka)
Twardowski Jan „Sprawiedliwość” (Bóg – istota mądra i sprawiedliwa)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy