0(0)

Bunt

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (syn marnotrawny)
Biblia „Stary Testament” „Księga Hioba”
Biblia „Stary Testament” „Księga Rodzaju” (Adam i Ewa – pierwsi buntownicy; Kain; Bunt Jonasza – odrzucenie Bożego nakazu)
Homer „Iliada” (bunt w imię prywatnych korzyści)
Parandowski Jan „Mitologia” (Prometeusz – bunt w imię dobra ludzkości)
Sofokles „Antygona” (bunt w słusznej sprawie, bunt w imię wyższych wartości)
Sofokles „Król Edyp”

renesans
Kochanowski Jan „Treny” (bunt wobec Boga, bezsensu istnienia, wszechwiedzy śmierci)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur” (bunt przeciwko światu)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (bunt przeciwko panującemu na świecie porządkowi)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (bunt przeciwko Bogu)
Mickiewicz Adam „Grażyna”
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (bunt przeciwko agresji)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (bunt w imię miłości)
Słowacki Juliusz „Kordian”
Fredro Aleksander „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” (bunt młodzieńczy)

pozytywizm
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara”
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (bunt przeciwko konwenansom; bunt przeciw ojcu, bunt, dzięki któremu możliwe jest porozumienie)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (typowy młodzieńczy bunt)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Dies irae” (bunt wobec Boga)
Kasprowicz Jan „Święty Boże…” (bunt wobec Boga)
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (bunt w rodzinie)
Zapolska Gabriela „Moralność Pani Dulskiej” (bunt słaby, bunt – fiasko)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (bunt wobec niesprawiedliwości społecznej)
Żeromski Stefan „Syzyfowe prace” (bunt młodego Polaka wobec rusyfikacji)

dwudziestolecie międzywojenne
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (bunt przeciwko formie, normom)
Leśmian Bolesław „Dusiołek” (bunt wobec istnienia zła)
Leśmian Bolesław „Trupięgi” (bunt przeciw Bogu)
Nałkowska Zofia „Granica” (bunt robotniczy)
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) „Szewcy” (bunt przeciwko panującemu porządkowi; na rewolucji najwięcej korzystają ludzie zupełnie inni niż ci, którzy ją przeprowadzali; rewolucja pożera własne dzieci)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (bunt – rewolucja)

II wojna światowa
Herling-Grudziński Gustaw „Inny świat”
Krall Hanna „Zdążyć przed Panem Bogiem” (bunt wobec Boga i Jego planów)
Miłosz Czesław „Campo di Fiori” (bunt narzędziem budzenia uczuć)

współczesność
Herbert Zbigniew „Przesłanie pana Cogito” (bunt wobec zła)
Herbert Zbigniew „Rozważania o problemie narodu” (bunt wobec idei; patriotyzm według Herberta)
Kesey Ken „Lot nad kukułczym gniazdem” (bunt w obronie wolności)
Kleinbaum Nancy Horowitz „Stowarzyszenie umarłych poetów” (bunt – manifestacja swojej indywidualności, obrona wolności)
Miłosz Czesław „Do Tadeusza Różewicza, poety” (bunt – metoda walki ze złem)
Mrożek Sławomir „Tango” (bunt w imię przywrócenia norm, bunt przeciw buntowi)
Orwell George „Folwark zwierzęcy” (bunt – zarzewie rewolucji, przewrotu)
Salinger Jerome David „Buszujący w zbożu” (bunt młodzieńczy)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy