0(0)

Diabeł, Szatan

Opis

starożytność
Biblia (Szatan – upadły Anioł, pierwszy buntownik, siła opozycyjna wobec Boga)
Biblia „Nowy Testament” (Szatan – zły duch dręczący człowieka; Szatan – kusiciel Syna Bożego Szatan – potęga zła władająca człowiekiem, który nie potrafi się mu przeciwstawić; Szatan – „władca tego świata”, zło władające doczesnością, tym co ziemskie, cielesne)
Biblia „Stary Testament” (Szatan – kusiciel, namawiający człowieka do złego, pragnący jego upadku – Adam i Ewa; Szatan – partner Boga w zakładzie o pobożność i prawość Hioba)

średniowiecze
średniowieczne moralitety – Diabeł – uosobienie zła toczącego z dobrem walkę o ludzką duszę
średniowieczne misteria – Diabeł – postać komiczna, zło „oswojone” (bo wiadomo, że przegra z siłami dobra)
legendy arturiańskie – Szatan – uosobienie zła, dybiącego na człowieka
Dante Alighieri „Boska komedia” (Szatan – władca piekła, król ciemności i grzechu)

renesans
Szekspir William „Hamlet” (Szatan – zwodziciel ludzki, kusiciel)
Szekspir William „Makbet” (Szatan – siła kierująca ludzkim życiem; Szatan w ludzkiej skórze – Makbet)
Szekspir William „Romeo i Julia” (Szatan – symbol upragnionego a jednocześnie sprawiającego ból; Szatan – uosobienie zdrady)

barok
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem” (Szatan – władca doczesnego świata, którego trzeba się strzec; Szatan – przeciwnik, wróg człowieka)

romantyzm
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (Szatan – partner Boga w zakładzie o ludzką duszę; Szatan – przedstawiony w sposób rubaszny, jako jeden z poddanych Boga – relacja szlachcic i jego „domownik”; Szatan – zło bezsilne wobec Boga; Szatan – grzech, zniszczenie, „zło przeklęte”; Szatan – pierwotny element świata, nieodłączny element świata)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (Szatan – duch nawiedzający zwłaszcza jednostki wybitne, wyjątkowe, niezwykłe; Szatan – patron rewolucji)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (Szatan – duch karzący człowieka za popełnione za życia zbrodnie)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (Szatan – siła towarzysząca człowiekowi w każdej chwili życia, walcząca o jego duszę; Szatan w ludzkiej skórze – car; Diabeł – postać komiczna, diabeł, który przechytrzył sam siebie; Szatan – uosobienie zła; Szatan – przeciwnik Boga; Szatan – sprawca szaleństwa, opętania)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (Diabeł – postać komiczna, jak diabły wyglądają osiemnastowieczni modnisie)
Mickiewicz Adam „Pani Twardowska” (Diabeł – element folkloru)
Mickiewicz Adam „Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta” (Szatan – uosobienie złośliwości, okrucieństwa)
Mickiewicz Adam „Tukaj albo próby przyjaźni” (Diabeł – partner człowieka w umowie o jego duszę)
Mickiewicz Adam „Zdania i uwagi” (Szatan – mąciciel, prowokator nakłaniający człowieka do ciągłych poszukiwań, zdobywania wiedzy)
Słowacki Juliusz „Kordian” (Szatan – uosobienie złośliwości, patron nieudanych czynów, patron tragedii)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (Szatan w ludzkiej skórze – Vautrin)
Prus Bolesław „Lalka” (Szatan – postać pojawiająca się w materialnej postaci; Szatan 0 siła walcząca o ludzką duszę)
Sienkiewicz Henryk „Ogniem i mieczem” (Szatan – aspekt komiczny; Szatan w ludzkiej skórze, demon zagłady – Chmielnicki)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (Szatan – uosobienie pychy; Szatan – wróg Matki Boskiej; Szatan – duch wspierający człowieka, który oddał mu duszę)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Święty Boże…” (Szatan – władca świata)
Miciński Tadeusz „Strąceni z niebiosów. Lucifer” (Szatan – „płomień Boży”, siła również wywodząca się z Boga)
Przybyszewski Stanisław „Dzieci szatana” (Szatan – sprawca upadku, opiekun upadłych)
Staff Leopold „Deszcz jesienny” (Szatan – demon smutku, pogrążony w rozpaczy nad złem świata)

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (Szatan czyniący dobro)

współczesność
Tolkien John Ronald Reuel „Silmarillion” (Szatan – buntownik, którego celem jest pokrzyżowanie Boskich planów)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy