0(0)

Dom

Opis

starożytność
Biblia „Ewangelia według świętego Łukasza” (przypowieść o synu marnotrawnym)
Biblia „Ewangelia według świętego Mateusza” (dom – świątynia Boga)
Biblia „Ewangelia według świętego Mateusza” (dom na skale – siła, którą daje wiara)
Biblia „Księga Hioba” (dom utracony i odzyskany z woli Boga; dom Hioba – miejsce cierpienia)
Biblia „Nowy Testament” (dom – ostoja, przystań, miejsce powrotu; dom – wieczernik – świątynia, miejsce uświęcone; dom – na skale lub na piasku – znaczenie symboliczne – wiara mocna lub słaba)
Biblia „Stary Testament” „Księga Rodzaju” (dom idealny – Raj – pierwsze schronienie ludzi, ostoja, miejsce wiecznej szczęśliwości; dom – Arka Nowego – ostoja, miejsce schronienia, gwarancja bezpieczeństwa, gwarancja przeżycia, przetrwania; dom – Egipt – miejsce niewoli; dom – Kanaan – Ziemia Obiecana, kraina „mlekiem i miodem płynąca”; historia Lota – dom wolny od zła i rozpusty; Abraham – dom opuszczony z nakazu Boga)
Biblia „Stary Testament” „Księga Rodzaju” (dom opuszczony z nakazu Boga; dom – Kanaan – Ziemia Obiecana, kraina „mlekiem i miodem płynąca”, miejsce idealne do zamieszkania, prawdziwa ojczyzna; dom Hioba – miejsce cierpienia; dom – ród, pochodzenie)
Biblia „Stary Testament” „Księga Rodzaju” (historia Lota)
Biblia „Stary Testament” „Księga Wyjścia” (dom – Egipt – miejsce niewoli, dom niewoli)
Homer „Odyseja” (dom – Itaka – przystań życiowa; dom – cel, miejsce, za którym się tęskni i do którego się wraca; dom oblężony, dom zagrożony)
Parandowski Jan „Mitologia” (mit o Hestii – dom pozostający pod opieką bogów; mit o larach i penatach – duchy domowe; dom – miejsce kaźni, śmierci – dom Agamemnona; dom – miejsce gościnności)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy”
Gall Anonim „Kronika polska” „Legenda o Piaście” (dom – miejsce gościnności; dom duszy – ciało)
„Legenda o świętym Aleksym” (dom – ziemskie szczęście porzucone dla zbawienia duszy)

renesans
Kochanowski Jan „Na dom w Czarnolesie” (dom – „gniazdo ojczyste”, symbol bezpieczeństwa, ciepła i serdeczności najbliższych)
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (dom – ginąca Ojczyzna)
Kochanowski Jan „Pieśń świętojańska o Sobótce” (dom – ład moralny, dostatek i harmonia w życiu rodzinnym; Arkadia, miejsce doskonałego szczęścia, absolutnej harmonii)
Kochanowski Jan „Treny” (dom w żałobie; dom – symbol szczęścia rodzinnego; dom – symbol żałoby po śmierci dziecka; dom – miejsce cierpienia)
Rej Mikołaj „Żywot człowieka poczciwego” (dom – symbol szczęścia rodzinnego i realizacji własnych celów życiowych; dom – mała Ojczyzna)
Szekspir William „Hamlet” (dom skażony zbrodnią; dom – miejsce, w którym dominuje fałsz i zdrada; miejsce zbrodni; dom – miejsce, w którym panoszą się fałsz i zdrada; miejsce kaźni, zbrodni)
Szekspir William „Makbet” (dom – miejsce zbrodni)
Szekspir William „Romeo i Julia” (dom – klan, ród, brzemię, ciężar)

barok
Molier „Skąpiec” (dom upadły, w którym dominuje miłość do pieniędzy; dom – miejsce, w którym brak ciepłą rodzinnego)
Molier „Świętoszek” (dom – miejsce obłudy; dom skłócony, dom zagrożony upadkiem)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” (dom duszy w świecie doczesnym – ciało)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem” (dom duszy w świecie doczesnym – ciało)

oświecenie
Krasicki Ignacy „***” „Cóż nad spoczynek…” (dom – miejsce spoczynku, bezpieczeństwa i spokoju)
Krasicki Ignacy „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” (dom – miejsce, w którym młody człowiek przystosowuje się do życia, zdobywa wiedzę, kształtuje własną – tutaj niewłaściwą – postawę wartości)
Krasicki Ignacy „Żona modna” (dom modny – świadectwo obyczajów szlacheckich z końca XVIII wieku)
Krasicki Ignacy „Żółw i mysz” (dom – „domek ciasny, ale własny”; dom jako miejsce, w którym człowiek jest niezależny i czuje się najlepiej, najbezpieczniej; dom – symbol niezależności)
Niemcewicz Julian Ursyn „Powrót posła” (dom – miejsce, w którym szanuje się tradycję, szlacheckie obyczaje, żyje się w poczuciu patriotyzmu, miłości do własnej Ojczyzny; dom patriotyczny)
Niemcewicz Julian Ursyn „Powrót posła” (dom patriotyczny)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur”
Goethe Johann Wolfgang „Cierpienia młodego Wertera” (dom Lotty – miejsce szczęścia; dom Wertera – miejsce cierpienia duchowego, rozterek wewnętrznych)
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (dom Małgorzaty – symbol czystości i niewinności)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (dom zniszczony przez złudzenia; dom – miejsce tragedii rodzinnej)
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (dom Księdza – miejsce szczęśliwości, radości, spokoju; dom Pustelnika – ruina)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (dom – Litwa – miejsce idealne, sielskie, „kraj lat dziecinnych”; dom – zamek krzyżacki – miejsce nienawiści, zdrady, fałszu, zakłamania i obłudy)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (dom – ostoja tradycji i polskości; dom – Ojczyzna; „kraj lat dziecinnych”; wartość najcenniejsza; dom – szlachecki dworek, jego wygląd, symbol uczuć patriotycznych Polaków; dom – szlachecki dworek – wzór życia rodzinnego, miejsce, w którym przestrzega się ściśle szlacheckich zasad i obyczajów; dom staropolskiego szlachcica; dom – ruina)
Słowacki Juliusz „Balladyna” (dom wdowy – symbol prostoty, ciepła rodzinnego; dom – zamek Kirkora – miejsce niegościnne, naznaczone zbrodnią)
Słowacki Juliusz „Kordian” (dom – miejsce, w którym młody człowiek dojrzewa, gdzie kształtuje się jego system wartości)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (dom jako wartość materialna; dom jako wzorzec)
Dostojewski Fiodor „Wspomnienia z domu umarłych” (dom – miejsce kaźni)
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara” (dom – trumna)
Konopnicka Maria „Mendel Gdański”
Konopnicka Maria „Miłosierdzi gminy”
Konopnicka Maria „Rota” (dom – twierdza broniąca polskości)
Orzeszkowa Eliza „Dobra pani” (dom nieprawdziwy; zaprzeczenie domu)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (dom – źródło wiedzy o jego właścicielu; dom – azyl, własny świat; dom – miejsce kultu zmarłego męża)
Prus Bolesław „Anielka” (dom – ruina rodziny)
Prus Bolesław „Antek”
Prus Bolesław „Kamizelka”
Prus Bolesław „Lalka” (dom rodziny Rzeckiego – odzwierciedlenie uczuć patriotycznych’ miejsce, w którym kształci się postawa obywatelska; dom państwa Łęckich – dom świadomie doprowadzony do ruiny przez domowników; kamienica Łęckich – dom – motyw obyczajowy; dom – dwór w Zasławku – ostoja gospodarności, bezpieczeństwa, spokoju, szczęśliwości; dom Geista – miejsce podporządkowane nauce; Paryż – dom postępu, rozwoju technicznego)
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy” (dom rycerzy – miejsce, gdzie przestrzega się polskich tradycji i obyczajów; dom rycerza – kasztel)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (dwór szlachecki; dom – Ojczyzna; „szlacheckie gniazdo”)
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis” (dom pogan; dom chrześcijan)

Młoda Polska, modernizm
Flaubert Gustave „Pani Bovary” (dom – miejsce niespełnienia, znużenia, nudy)
Kasprowicz Jan „W chałupie” (dom – naturalistyczny obraz nędzy, ubóstwa, biedy)
Kasprowicz Jan „W chałupie” (dom chłopski)
Kasprowicz Jan „Z chałupy” (dom chłopski)
Kasprowicz Jan „Z chałupy” „Sonet I” (dom – naturalistyczny obraz nędzy, ubóstwa, biedy; miejsce dzieciństwa)
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (dom – ziemia; dom – rodzina; dom Boryny – symbol bogactwa i dostatku, pracowitości i gospodarności; dom – zamknięta społeczność Lipiecka, system hierarchiczny)
Wyspiański Stanisław „Wesele” (dom – Polska; dom – bronowicka chata – jej wygląd symbolem narodowych dziejów; dom – bronowicka chata – symbol narodu i jego możliwości wywalczenia niepodległości; dom – wzorowe gospodarstwo)
Zapolska Gabriela „Moralność pani Dulskiej” (dom niemoralny; dom – symbol zakłamania, obłudy, mieszczańskiej, kołtuńskiej obyczajowości, mentalności; dom mieszczański, dom kołtuna, filistra)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (dom utracony na zawsze)

dwudziestolecie międzywojenne
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (dom – własne miejsce)
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (dom ziemiański – królestwo skostniałych form)
Kuncewiczowa Maria „Cudzoziemka”
Leśmian Bolesław „Urszula Kochanowska” (dom – symbol szczęścia; dom rodzinny – skarb, miejsce upragnione )
Nałkowska Zofia „Granica” (dom – kamienica pani Kolichowskiej – motyw obyczajowo-psychologiczny; dom – Boleborza – miejsce dzieciństwa Zenona, tam kształtuje się jego system wartości; dom – odzwierciedlenie podziałów społecznych)
Schulz Bruno „Sklepy cynamonowe” (dom – nieogarniona przestrzeń, labirynt – „Nawiedzenie”; dom – Arka Noego – „Ptaki”; dom – żywa istota – „Noc wielkiego sezonu”)
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) „W małym dworku” (dom nawiedzony)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (dom – „szklane domy” – symbol nowej cywilizacji, lepszej rzeczywistości; dom w Nawłoci – pozorne odbicie arkadyjskiej rzeczywistości z epopei „Pan Tadeusz”; dom – Chłodek – symbol nędzy, ubóstwa, sygnał bolesnych różnic społecznych; dom marzeń)

II wojna światowa
Herling-Grudziński Gustaw „Inny świat” (karykatura domu)
Staff Leopold „Pierwsza przechadzka” (dom odzyskany po wojnie; dom zburzony przez wojnę)
Tuwim Julian „Kwiaty polskie” (dom upragniony – Ojczyzna)

współczesność
Baran Józef „Dom rodzinny” (dom rodzinny dawniej – centrum wszechświata; najważniejsze miejsce w życiu człowieka; dom rodzinny dziś – „mała szkatułka dzieciństwa”; skarbnica wspomnień)
Camus Albert „Dżuma”
Hłasko Marek „Ósmy dzień tygodnia” (dom ludzi nieszczęśliwych)
Kuczok Wojciech „Gnój” (dom znienawidzony)
Mrożek Sławomir „Dom na granicy. Krotochwila” (dom – groteskowy obraz; miejsce graniczne, w którym przecinają się dwa światy: zwyczajny, rodzinny i polityczny)
Różewicz Tadeusz „Powrót” (dom – nieskażona „kraina dobra”)
Saint-Exupéry Antoine de „Ziemia, planeta ludzi” (planeta – dom wszystkich ludzi; dom – ziemia)
Salinger Jerome David „Buszujący w zbożu” (dom – symbol tradycji, starych wartości, wobec których młodzi się buntują)
Szymborska Wisława „Pokój samobójców” (dom samobójców)
Tokarczuk Olga „Prawiek i inne czasy” (dom – skarbnica rodowych pamiątek; miejsce kształtowania się osobowości człowieka)
Tolkien John Ronald Reuel „Władca Pierścieni” (dom Elronda w dolinie Rivendell – „ostatni przyjazny dom na wschód od Morza”, miejsce na skraju Dzikich Krajów)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy