0(0)

Dwór królewski

Opis

starożytność
Parandowski Jan „Mitologia” (dwór, gdzie mężczyźni pełnią rolę kobiet – dwór królowej Omfali, gdzie przez trzy lata musiał służyć Herakles za karę po splądrowaniu świątyni Apollina)
Homer „Odyseja” (dwór bez pana)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (dwór średniowiecznego władcy)
„Legendy arturiańskie” (wzorowy dwór)

renesans
Kochanowski Jan „O doktorze Hiszpanie” (dwór – miejsce zabaw, żartów)
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (dwór słabego władcy)
Szekspir William „Hamlet” (dwór renesansowy)
Szekspir William „Makbet” (dwór zbrodni)

pozytywizm
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy” (dwór średniowiecznego władcy)
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis” (dwór sterroryzowany)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy