0(0)

Dworek

Opis

renesans
dworek – ostoja polskości, patriotyzmu, bezpieczeństwa, spokoju, miejsce, gdzie panują ład i harmonia, zachowuje się szlacheckie obyczaje

barok
Pasek Jan Chryzostom „Pamiętniki” (dworek – folwark szlachecki – świadectwo statusu majątkowego, rodowe gniazdo)

oświecenie
dworek sentymentalny – park Czartoryskich
Krasicki Ignacy „Żona modna” (dworek – miejsce, w którym dominuje przepych, bogactwo, kunsztowność)

romantyzm
dworek – ostoja patriotyzmu, tradycji i obyczajów szlacheckich; miejsce szczęśliwego życia rodzinnego
Fredro Aleksander „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” (dworek – miejsce szczęśliwego życia na wsi)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (dworek – ostoja polskości)
Prus Bolesław „Lalka” (dworek – Zasławek – ostoja gospodarności, bezpieczeństwa, spokoju, szczęśliwości; nawiązanie do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza)
Sienkiewicz Henryk „Trylogia” (dworek – „gniazdo rodowe”, ostoja rodu; miejsce, gdzie zachowuje się ciągłość pokoleń)

Młoda Polska, modernizm
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (dworek szlachecki we wsi Głogi – miejsce szczęśliwego dzieciństwa, do którego często się powraca we wspomnieniach; przystań, do której można schronić się przed światem)

dwudziestolecie międzywojenne
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (dworek „wysadzonych z siodła”)
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (dworek Harleckich – parodia Soplicowa; forma tradycji ziemiańskich)
Nałkowska Zofia „Granica” (dworek – Boleborza – miejsce dzieciństwa Zenona, tam kształtuje się jego system wartości)
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) „W małym dworku” (dworek – motyw odwrócony, zaprzeczenie tradycyjnego wyobrażenia o życiu w szlacheckich wiejskich dworkach; miejsce, gdzie współistnieją ze sobą dwa światy: realistyczny i fantastyczny)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (dworek – Nawłoć – ostoja szlacheckiej tradycji i obyczajów; miejsce, stereotypowe, w którym panuje bierność, wstecznictwo, zacofanie w stosunku do czasów współczesnych)

współczesność
Miłosz Czesław „Dolina Issy” (dworek kresowy – miejsce, w którym się dorasta)
Wańkowicz Melchior „Szczenięce lata” (dworek kresowy – Arkadia, miejsce szczęśliwego dzieciństwa)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy