0(0)

Dzieciństwo

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (dzieciństwo Jezusa – wzorzec postępowania; syn marnotrawny – dziecko krnąbrne, dziecko nieposłuszne)
Biblia „Stary Testament” (Izaak – dziecko upragnione; Izaak – dziecko, które trzeba zabić; spór kobiet i Salomon – dziecko – przedmiot sporu; Mojżesz – dziecko zdane na łaskę losu)
Parandowski Jan „Mitologia” (dzieciństwo Heraklesa – czas ujawniania się wrodzonych cech, dzieciństwo herosa; dzieciństwo Apollina – aktywność życiowa, dzieciństwo artysty; dzieciństwo Kory – beztroska, radość, szczęście; dzieciństwo Edypa jako okres szczęśliwy, aczkolwiek kryjący w sobie tajemnicę prawdziwego pochodzenia, dzieciństwo u przybranych rodziców; dzieciństwo Jazona – czas wypełniony nauką, czas nauki i poznania świata; dzieciństwo Hermesa – dzieciństwo małego psotnika)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (dzieciństwo bez rodziców; dzieciństwo rycerza)
„Legenda o świętym Aleksym” (dzieciństwo Aleksego – życie zgodnie z zasadami pobożności i wiary)

renesans
Janicki Klemens „O sobie samym do potomności…” (dzieciństwo jako czas odkrywania własnego powołania)
Kochanowski Jan „Treny” (dzieciństwo Urszulki – beztroska sielanka, Arkadia; idealizacja tego okresu; dzieciństwo ukochanego dziecka; dzieciństwo stracone, dziecko stracone)

oświecenie
Krasicki Ignacy „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” (dzieciństwo jako okres przejmowania pewnych wzorców zachowań)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (dzieciństwo zbyt łatwe, wygodne i beztroskie – przeszkodą do pójścia do Nieba; dzieciństwo – czas beztroski; dziecko – uosobienie niewinności)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (dzieciństwo nieszczęśliwe pełne poświęceń)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (dzieciństwo na Litwie – Arkadia – czas szczęśliwości, bezpieczeństwa, ciepła rodzinnego; dzieciństwo w zakonie krzyżackim – pozorna Arkadia)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (dzieciństwo – utracona Arkadia)
Mickiewicz Adam „Polały się łzy me czyste, rzęsiste…” (dzieciństwo – sielanka)
Słowacki Juliusz „Kordian” (dzieciństwo – okres poszukiwań właściwych dla siebie wartości i postaw)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (dzieciństwo córek Goriota – kształtowanie negatywnych postaw i charakterów; dzieciństwo Rastignaca – sielanka, Arkadia)
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara” (dzieciństwo nieszczęśliwe)
Konopnicka Maria „Mendel Gdański” (dzieciństwo – czas dostrzegania różnic narodowościowych)
Konopnicka Maria „Nasza szkapa” (dzieciństwo smutne, ubogie)
nowelistyka pozytywizmu – problemy wiejskiego dziecka i jego dzieciństwa
Orzeszkowa Eliza „A… B… C…” (dziecko Polaków w czasie zaborów)
Orzeszkowa Eliza „Dobra pani” (dzieciństwo – wpływ wychowania na psychikę i rozwój osobowości człowieka; dzieciństwo tragiczne)
Prus Bolesław „Anielka” (dzieciństwo – czas poszukiwania autorytetów, ich brak powoduje osamotnienie, zachwianie harmonii duchowej)
Prus Bolesław „Antek” (dzieciństwo dziecka wybitnie uzdolnionego, ale ubogiego)
Prus Bolesław „Grzechy dzieciństwa” (dzieciństwo – okres poznawania świata)
Prus Bolesław „Katarynka” (dzieciństwo nieszczęśliwe z powodu kalectwa; dzieciństwo niepełnosprawnego, niewidomego dziecka)
Prus Bolesław „Lalka” (dzieciństwo Rzeckiego – wychowanie w duchu patriotyzmu, przywiązanie do religii oraz narodowych tradycji i obyczajów; dzieciństwo Helenki Stawskiej jako beztroska sielanka, przepełniona matczyną miłością)
Sienkiewicz Henryk „Janko Muzykant” (dzieciństwo tragiczne)
Sienkiewicz Henryk „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (dzieciństwo w okresie zaborów – tragedia Polaków – uczniów w szkołach zaborców)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Z chałupy” (dzieciństwo jako doświadczenie nędzy, ubóstwa, biedy)
Kipling Joseph Rudyard „Księga dżungli” (dzieciństwo w niezwykłych warunkach)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Preludia” (dzieciństwo radosne, bezpowrotnie utracone)
Staff Leopold „Dzieciństwo” (dzieciństwo – triumf wyobraźni dziecięcej, która stwarza cudowny, szczęśliwy świat; dzieciństwo radosne)
Verne Juliusz Gabriel „Piętnastoletni kapitan” (dziecko – bohater)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (dzieciństwo Tomasza Judyma jako czas trudny, nieszczęśliwy, czas kształtowania charakteru; dzieciństwo Joasi Podborskiej – szybko utracona Arkadia)

dwudziestolecie międzywojenne
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (dzieciństwo Józia jako maska)
Leśmian Bolesław „Z lat dziecięcych” (dzieciństwo radosne)
Nałkowska Zofia „Granica” (dzieciństwo Justyny Bogutówny jako okres poznawania otoczenia i różnic społecznych; dzieciństwo Zenona Ziembiewicza – czas kształtowania się poglądów i osobowości bohatera; dzieciństwo Elżbiety Bieckiej – czas poznawania świata i poszukiwania wzorców osobowych)
Przyboś Julian „Odjazd z wakacji” (dzieciństwo – okres na stałe zapisany w pamięci człowieka dorosłego)
Schulz Bruno „Sklepy cynamonowe” (dzieciństwo – jego mitologizacja; zniekształcenie rzeczywistości jako wynik odwołania się do pamięci dziecka)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (dzieciństwo burzliwe – Arkadia i gehenna Cezarego Baryki w Baku)

II wojna światowa
Baczyński Krzysztof Kamil „Elegia o… (chłopcu polskim)” (dzieciństwo smutne, tragiczne, zniszczone przez wojnę)
Baczyński Krzysztof Kamil „Rodzicom” (dzieciństwo – wychowanie i plany rodziców nadzieją na lepsze życie ich dziecka)
Baczyński Krzysztof Kamil „Z głową na karabinie” (dzieciństwo sielskie, naiwne, beztroskie wobec okrutnych doświadczeń)
Nałkowska Zofia „Medaliony” „Dorośli i dzieci w Oświęcimiu” (dzieciństwo tragiczne, ograniczone prawami obozowymi)
Wańkowicz Melchior „Ziele na kraterze” (dzieci – zaczątek nowego)

współczesność
Bryll Ernest „***” „Tyle razy dzieciństwo wołałem do siebie” (dzieciństwo – okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego stosunek do świata oraz hierarchia wartości pozytywnych i negatywnych; dzieciństwo – okres ciemny, tragiczny)
Kamieńska Anna „Co jest za domem?” (dzieciństwo – czas odkrywania świata)
Lipska Ewa „Dom dziecka” (dzieci niekochane, niechciane)
Miłosz Czesław „Dolina Issy” (dzieciństwo Tomasza – czas szczęścia, czas poznania, odkrywania świata, poczucia swobody i niezależności na łonie natury; Arkadia)
Mrożek Sławomir „Wina i kara” (dzieciństwo – czas nabywania doświadczeń życiowych, kształtowania się postaw i osobowości; dzieciństwo tragiczne)
Musierowicz Małgorzata „Opium w rosole” (dzieciństwo bez miłości)
Musierowicz Małgorzata „Szósta klepka” (dzieciństwo w kochającej się rodzinie)
Saint-Exupery Antoine „Mały Książę” (dzieciństwo narratora – czas, w którym wyobraźnia ma dla dziecka ważne znaczenie, oddziałuje na jego rozwój duchowy; wpływ dorosłych na kształtowanie się postaw człowieka; niemożność zrozumienia myśli dziecka przez dorosłych; dzieciństwo – życie Małego Księcia na planecie B-612 – czas doświadczeń; dziecko – dorosły – przeciwieństwa; dziecko – człowiek piękny duchowo, czysty, niewinny)
Tokarczuk Olga „Prawiek i inne czasy” (dzieciństwo – czas, w którym wszystko staje się obiektem zainteresowania dziecka; dzieciństwo – czas odkrywania świata)
Wańkowicz Melchior „Szczenięce lata” (dzieciństwo szczęśliwe, beztroskie)
Zabacka Anna „Łąki dzieciństwa” (dzieciństwo – czas kształtowania kanonu wartości)
Żeromska Monika „Wspomnienia” (dzieciństwo szczęśliwe, dzieciństwo wśród artystów)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy