0(0)

Grób

Opis

starożytność
epitafia – napisy nagrobne – utrwalenie dla potomnych szlachetnych czynów i zalet zmarłego
Biblia „Nowy Testament” (Grób Mesjasza – miejsce zmartwychwstania Chrystusa)
Biblia „Stary Testament” (grób – Sodoma i Gomora – miejsce zagłady ludzi)
Sofokles „Antygona” (grób – pochówek zmarłego gwarancją opieki bogów po śmierci; grób Polinejkesa powodem konfliktu, jaki pojawił się pomiędzy Kreonem a Antygoną)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (grób – symbol miłości trwałej, niezniszczalnej, miłość w zaświatach)

renesans
Kochanowski Jan „Tren XV” (grób Niobe – pogrzebane nadzieje wobec własnych dzieci)
Szekspir William „Hamlet” (grób – „ziemia jak grób milcząca”; grób Ofelii rzeczywisty – symbol marności, kruchości i ludzkiego życia)
Szekspir William „Romeo i Julia” (grób Romea i Julii – symbolem spóźnionego przymierza zawartego pomiędzy dwoma skłóconymi rodami; grób Romea i Julii – pomnik – symbol wielkiego, niezgłębionego, lecz tragicznego w swych skutkach uczucia)

barok
Morsztyn Jan Andrzej „Do trupa” (grób – pogrzebane nadzieje nieszczęśliwie zakochanego)
Morsztyn Jan Andrzej „Nagrobek Perlisi” (napis nagrobny – pretekst do pokazania kunsztu poetyckiego)

oświecenie
Karpiński Franciszek „Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta” (grób Zygmunta Augusta – symbol dawnej świetności Rzeczypospolitej)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Kurhanek Maryli” (grób – mogiła dziewczyny – miejsce żalu, płaczu, wspomnień, refleksji)
Mickiewicz Adam „Lilije” (grób – świadectwo zbrodni)
Norwid Cyprian „Bema pamięci żałobny rapsod” (grób – pogrzeb Józefa Bema – symbolem zjednoczenia się Polaków i zrywu do walki)
Norwid Cyprian „Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie…” (grób wybitnych jednostek – osoby sławne i znane bywają grzebane wielokrotnie)
Norwid Cyprian „W Weronie” (grób – znak miłości, wierności ideałom, niezgłębionemu uczuciu)
Słowacki Juliusz „Grób Agamemnona” (grób Agamemnona – miejsce nastrajające do rozważań o losie narodu; grób – mogiła termopilska – symbol bohaterstwa, waleczności i poświęcenia dla ojczyzny; grób w sensie metaforycznym – Cheronea – symbol klęski narodu i utraty niepodległości)
Słowacki Juliusz „Hymn” „Smutno mi, Boże…” (grób wieszcza – „niespokojne łoże”, niemożność powrotu do Ojczyzny powodem obaw, gdzie spocznie ciało poety po śmierci)
Słowacki Juliusz „Rozmowa z piramidami” (grób – piramidy egipskie – „zabalsamowana potęga”, symbol dawnej świetności, potęgi, stałości, trwałości, skarbnica patriotycznych uczuć)
Słowacki Juliusz „Testament mój” (grób – „niepłakana trumna”, grób osamotniony, na obczyźnie)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Gloria victis” (grób – mogiły powstańcze – miejsce pamięci odnoszące się do wydarzeń powstania styczniowego, kultywowanie postaw patriotycznych)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (grób – mogiła Jana i Cecylii – symbol ciągłego rodu i przedłużenia prawdziwie polskich tradycji; grób – zbiorowa mogiła uczestników powstania styczniowego – symbol walecznych czynów, nieosiągniętych ideałów, wspólnoty, braterstwa; symbol śmierci i odrodzenia – „grób kolebką”)
Prus Bolesław „Faraon” (grób – piramidy egipskie – symbol potęgi i władzy faraonów)
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis” (grób – płonący Rzym – zbiorowa mogiła; symbol upadku starego porządku)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Dies irae” (grób – miejsce, z którego kiedyś umarli wyruszą na Sąd Ostateczny)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Dziś” (grób dekadenta, człowieka końca XIX wieku – zwątpienie w siebie, we własne siły, w sens całego życia, świata)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Na Anioł Pański” (grób młodej dziewczyny – symbol smutku, bezsensu istnienia)
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (grób – symbol przemijalności życia ludzkiego)
Staff Leopold „Deszcz jesienny” (grób – symbol przemijania, rozpaczy)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (grób – „rozdarta sosna” – dobrowolnie pogrzebane nadzieje doktora Judyma)

dwudziestolecie międzywojenne
Iwaszkiewicz Jarosław „Panny z Wilka”

II wojna światowa
Andrzejewski Jerzy „Popiół i diament” (grób – nauczyciel, grób – przepowiednia)
Baczyński Krzysztof Kamil „Pokolenie” (grób – przeznaczenie)

współczesność
Twardowski Jan „O spacerze po cmentarzu wojskowym” (groby poległych żołnierzy – symbol pamięci o minionych tragicznych wydarzeniach; symbol przemijalności, nieodwracalności ludzkiego życia)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy