0(0)

Idealizm, idealiści

Opis

starożytność
Parandowski Jan „Mitologia” (idealizm Ikara – wiara w potęgę człowieka, jego możliwości)
Wergiliusz „Bukoliki” (idealizm – arkadyjska wizja życia)

średniowiecze
„Kwiatki świętego Franciszka” (idealizm Franciszka – wzór średniowiecznej ascezy i ubóstwa)
„Legenda o świętym Aleksym” (idealizm Aleksego – wzór średniowiecznej ascezy i ubóstwa)
„Pieśń o Rolandzie” (idealizm Rolanda – wzór średniowiecznego rycerza)

renesans
Kochanowski Jan „Pieśń świętojańska o Sobótce” (idealizm – arkadyjska wizja przyrody i człowieka)
Rej Mikołaj „Żywot człowieka poczciwego” (idealizm – arkadyjska wizja przyrody i człowieka)
Szekspir William „Hamlet” (idealizm Hamleta – walka ze złem i próba odkrycia prawdziwego oblicza świata)

barok
Cervantesa Miguela „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy” (idealizm Don Kichota – pragnienie walki ze złem)

oświecenie
Krasicki Ignacy „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” (idealizm – utopijne społeczeństwo)

romantyzm
idealizm – miłość romantyczna jako uczucie doskonałe, ale niespełnione
idealizm – walka romantyczna jako szlachetny cel, walka w imię wyzwolenia Ojczyzny
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (idealizm Hrabiego Henryka – chęć tworzenia poezji doskonałej; idealizm Pankracego – próba stworzenia idealnego świata i nowej cywilizacji)

pozytywizm
Prus Bolesław „Lalka” (Rzecki – idealista polityki i pracy; Wokulski – idealista miłości; Ochocki – idealista nauki)

Młoda Polska, modernizm
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (idealizm Tomasza Judyma – poświęcenie się idei pracy u podstaw)
Żeromski Stefan „Siłaczka” (idealizm Bozowskiej – poświęcenie się idei pracy u podstaw)

dwudziestolecie międzywojenne
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (idealizm – mit „szklanych domów” – wizja Polski idealnej)

współczesność
Herbert Zbigniew „Tren Fortynbrasa” (idealizm Hamleta jako jednostki niezdolnej do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy