0(0)

Inteligent

Opis

pozytywizm
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara” (inteligent – człowiek skazany na nędzę)
Orzeszkowa Eliza „A… B… C…” (inteligent – człowiek wykorzystujący wiedzę dla dobra kraju)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (inteligent – człowiek o wysokim poczuciu własnej wartości)
Prus Bolesław „Lalka” (inteligent – człowiek „niższej” kategorii)
Sienkiewicz Henryk „Szkice węglem” (karykatura inteligenta; inteligent bierny)

Młoda Polska, modernizm
Wyspiański Stanisław „Wesele” (inteligencja – warstwa niezdolna do przewodniczenia narodowi)
Żeromski Stefan „Doktor Piotr” (karykatura inteligenta; inteligent – człowiek obojętny uczuciowo)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (Tomasz Judym – inteligent – uosobienie słabości; Joasia Podborska – inteligent – uosobienie siły, nadzieja)
Żeromski Stefan „Siłaczka” (losy polskiej inteligencji)

dwudziestolecie międzywojenne
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (inteligent „nowoczesny”, maska, „gęba” inteligenta)
Nałkowska Zofia „Granica” (karykatura inteligenta, inteligent słaby)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (inteligencka rodzina; inteligent – „młody gniewny”; inteligent – reformator)

II wojna światowa
Borowski Tadeusz „Opowiadania” (inteligent zlagrowany)
Gałczyński Konstanty Ildefons „Śmierć inteligenta” (inteligent – człowiek niedowartościowany)
Herling-Grudziński Gustaw „Inny świat” (inteligent złagrowany)
Kruczkowski Leon „Niemcy” (inteligent – człowiek odpowiedzialny za losy świata)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy