0(0)

Jaką postawę względem ojczyzny powinien przyjąć rycerz? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Iliady” Homera oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Opis

O instruktorach

0 (0 Oceny)

166 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy