0(0)

Kłótnia, spór

Opis

starożytność
Biblia „Stary Testament” (kłótnia o dziecko; Babel – kłótnia – wynik niemożności porozumienia)
Homer „Iliada” (spór o miano najpiękniejszej, spór z próżności; spór o Helenę, spór mężczyzn o kobietę; spór Achillesa z Agamemnonem, spór mężczyzn o kobietę)
Parandowski Jan „Mitologia” (spór o miano najpiękniejszej, spór z próżności; spór o Helenę, spór mężczyzn o kobietę; spór Achillesa z Agamemnonem, spór mężczyzn o kobietę)

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (spór polityków)
Rej Mikołaj „Krótka rozprawa między trzemi osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” (spór stanowy, spór różnych warstw społecznych)
Szekspir William „Romeo i Julia” (spór rodowy)

barok
Molier „Świętoszek” (kłótnia rodzinna)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Romantyczność” (spór pokoleniowy)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (spór pokoleniowy; spór dworu ze wsią; spór Adamowej Korczyńskiej z Zygmuntem)
Prus Bolesław „Lalka” (Stanisław Wokulski – konflikt wewnętrzny)

Młoda Polska, modernizm
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (spór o ziemię)
Żeromski Stanisław „Ludzie bezdomni”

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy