0(0)

Konflikt pokoleń

Opis

romantyzm
Mickiewicz Adam „Oda do młodości” (konflikt klasyków z romantykami; charakter polemiczny)
Mickiewicz Adam „Romantyczność” (konflikt idealisty z racjonalistą; romantyczna wizja świata)

pozytywizm
Asnyk Adam „Do młodych” (konflikt romantyka z pozytywistą)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (konflikt ojca z synem, konflikt romantyka z pozytywistą)

Młoda Polska, modernizm
Reymont Stanisław Władysław „Chłopi” (konflikt ojca z synem, konflikt o ziemię)
Żeromski Stefan „Doktor Piotr” (konflikt ojca z synem, konflikt romantyka – szlachcica z synem – pozytywistą)

dwudziestolecie międzywojenne
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (konflikt matki z synem, konflikt osoby doświadczonej z człowiekiem młodym; konflikt ideowy, polityczny)

współczesność
Mrożek Sławomir „Tango” (konflikt młodzieńca z pokoleniem „starych”, młodość broniąca uznanych wartości)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy