0(0)

Lekarz

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (lekarz – Chrystus – uzdrowiciel chorych i wskrzesiciel umarłych; lekarz – miłosierny Samarytanin – symbol bezinteresownej pomocy, poświęcenia się dla dobra ludzi cierpiących)
Biblia „Stary Testament” (lekarz – Archanioł Rafał)
Parandowski Jan „Mitologia” (mit o Asklepiosie – lekarz doskonały)

średniowiecze
„Kwiatki świętego Franciszka” (lekarz – święty Franciszek – uzdrowiciel ciała i duszy, naśladowca Chrystusa)

renesans
Kochanowski Jan „Tren XIX” (lekarz – czas „doktór każdemu”)
Szekspir William „Makbet” (lekarz Lady Makbet – bezsilność wobec chorób duszy)

oświecenie
Krasicki Ignacy „Chłop i cielę”
Krasicki Ignacy „Doktor i zdrowie”
Krasicki Ignacy „Doktor”
Krasicki Ignacy „Lew chory”

romantyzm
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (Doktor Faust – niezadowolony ze swej wiedzy naukowiec, pseudolekarz)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (lekarz – bezradność medycyny wobec obłąkania, chorób umysłowych)
Słowacki Juliusz „Balladyna” (lekarz duszy)
Słowacki Juliusz „Kordian” (lekarz – doktor – jedno z przeobrażeń Mefistofelesa; osoba, która uświadamia Kordianowi jego szaleńcze poczynania; ucieleśnienie zła)

pozytywizm
Prus Bolesław „Faraon” (lekarz – kapłan)
Prus Bolesław „Lalka” (lekarz – doktor Szuman – lekarz – pragmatyk, racjonalista; przyjaciel i lekarz)
Żeromski Stefan „Siłaczka”

Młoda Polska, modernizm
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (lekarz – doktor Judym – lekarz-idealista, realizator pozytywistycznej idei „pracy u podstaw”; lekarz – doktor Czernisz i inni lekarze, uczestniczący w spotkaniach w jego domu – lekarze – materialiścii, pragmatycy, racjonaliści)
Żeromski Stefan „Siłaczka” (lekarz – Paweł Obarecki – lekarz – idealista; człowiek, który próbował wcielać w życie hasło: „pracy u podstaw”, ale nie zrealizował swych planów)

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (lekarz – doktor Strawiński – lekarz psychiatra)

II wojna światowa
Borowski Tadeusz „Opowiadania” „U nas w Auschwitzu…” (funkcja sanitariusza – sposób na przeżycie w obozie)
Herling-Grudziński Gustaw „Inny świat” (lekarze szpitala obozowego – ostoja dla więźniów; lekarz łagrowy – Jegorow – znacząca pozycja w hierarchii obozowej)
Krall Hanna „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Krall Hanna „Zdążyć przed Panem Bogiem” (lekarz – rywal Boga)
Nałkowska Zofia „Medaliony” (lekarz obozowy – pseudolekarz, potwór, bestia)

współczesność
Camus Albert „Dżuma” (lekarz – doktor Rieux – lekarz z powołania; człowiek skutecznie walczący z zarazą)
Grochowiak Stanisław „Lekcja anatomii”
Kesey Ken „Lot nad kukułczym gniazdem” (lekarz – siostra Ratched – lekarz – tyran, terrorysta)
Stachura Edward „Czas płynie i zabija rany…” (lekarz – czas jako lekarz)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy