0(0)

Maryja, Matka Boska

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament”

średniowiecze
„Lament świętokrzyski”, „Posłuchajcie Bracia Miła”, „Żale Matki Boskiej pod krzyżem”
„Legenda o świętym Aleksym”

romantyzm
Mickiewicz Adam „Hymn na dzień Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi”
Mickiewicz Adam „Słowa Panny”
Norwid Cyprian „Do najświętszej Panny Maryi”
Norwid Cyprian „Psalm w Hebronie”

dwudziestolecie międzywojenne
Iłłakowiczówna Kazimiera „O Matce Boskiej”

współczesność
Leszczyński Edward „Madonno!”

sztuka – malarstwo
Bellini Giovanni „Madonna z dzieciątkiem i świętymi”
Capmin Robert „Tryptyk: Zwiastowanie Mérode”
Cranach Lucas „Ucieczka do Egiptu”
Ducio Buoninsegna di „Madonna na majestacie”
Eyck Jean van „Madonna kanonika van der Paele”
Fra Angelico „Zwiastowanie”
Giotto Ognissanti „Madonna z kościoła”
Lochner Stefan „Madonna w krzewie różanym”
Rogier Weyden van der „Święty Łukasz malujący Madonnę”
Vinci Leonardo da „Zwiastowanie”

sztuka – rzeźba
Michał Anioł „Pieta di Palestrina”
Michał Anioł „Pieta”
Stwosz Wit „Madonna z Dzieciątkiem”

sztuka – film
Connor Kevin „Maria, Matka Jezusa”
Gibson Mel „Pasja”
Zeffirelli Franco „Jezus z Nazaretu”

sztuka – muzyka
„Bogurodzica”
Franz Schubert „Ave Maria”
Maryla Rodowicz „Polska Madonna”

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy