0(0)

Mąż

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (święty Józef – mąż – troskliwy i kochający opiekun rodziny)
Biblia „Stary Testament” (Adam – pierwszy mąż w dziejach świata; mąż – opiekun, patriarcha, dawca życia, dążący do podtrzymania rodu)
Homer „Iliada” (Hektor – mąż – wzór cnót rycerskich)
Homer „Odyseja” (Odyseusz – mąż – człowiek wyczekiwany, upragniony, ukochany mężczyzna)
Parandowski Jan „Mitologia” (Zeus – mąż – władca, mąż – potęga; Orfeusz, Herakles – mąż – uosobienie mężowskiej miłości zdolnej do najwyższych poświęceń; Agamemnon – mąż – zdrajca, przywozi do domu Kasandrę; Menelaos – mąż zdradzony, mąż zhańbiony; Edyp – mąż przeklęty)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (król Marek – mąż zdradzony, a mimo to kochający)
„Legenda o świętym Aleksym” (Aleksy – mąż, który nie dopełnia obowiązków małżeńskich, który nie wywiązuje się z roli męża)

renesans
Szekspir William „Hamlet” (Hamlet, pierwszy mąż Gertrudy – mąż – ideał; Klaudiusz – mąż – karykatura)
Szekspir William „Makbet” (Makbet – mąż uległy żonie, mąż – marionetka w rękach żony)
Szekspir William „Romeo i Julia” (pan Kapulet – mąż – despota)

barok
Corneille Pierre „Cyd” (Rodryg – mąż upragniony, którego honor nie pozwala poślubić)
Molier „Skąpiec” (Harpagon – mąż – dopust, mąż – nieszczęście)
Molier „Świętoszek” (Orgon – mąż niedowartościowany, mąż szukający uznania)
Pasek Jan Chryzostom „Pamiętniki” (mąż – gospodarz)

oświecenie
Krasicki Ignacy „Żona modna” (mąż zdominowany przez żonę)
Niemcewicz Julian Ursyn „Powrót posła” (Podkomorzy – mąż – wzór cnót; Gadulski – karykatura męża)
Rousseau Jean Jacques „Julia, czyli Nowa Heloiza” (mąż niekochany, niechciany)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur” (Hassan – mąż – właściciel żony)
Fredro Aleksander „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” (mąż – przekleństwo)
Goethe Johann Wolfgang „Cierpienia młodego Wertera” (Albert – mąż idealny)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (Hrabia Henryk – mąż – antywzorzec)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (Walter Alf – mąż opuszczający żonę w imię dobra Ojczyzny)
Mickiewicz Adam „Lilije” (mąż – ofiara zbrodni)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (Jacek – mąż – sprawca nieszczęść własnej rodziny; Tadeusz – mąż ukochany, wymarzony)

pozytywizm
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara” (Marmieładow – mąż – brzemię ciężar)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (Benedykt Korczyński – mąż wierny, kochający, a mimo to niespełniający oczekiwań żony; Jan Bohatyrowicz – mąż ukochany, partner i towarzysz życiowy; Bolesław Kirło – karykatura męża)
Prus Bolesław „Lalka” (baron Krzeszowski – mąż, który kieruje się interesem, nie miłością; baron Dalski – mąż – zabawka, mężczyzna, za którego wychodzi się dla majątku; Wokulski – mąż – interes)
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy” (Jurand ze Spychowa – mąż – mściciel)
Sienkiewicz Henryk „Pan Wołodyjowski” (Wołodyjowski – mąż – ideał)
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis” (Neron – mąż – kat, mąż – okrutnik; Marek Winicjusz – mąż, który dla przyszłej żony przeżył wielką duchową przemianę)

Młoda Polska, modernizm
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (Maciej Boryna – mąż niekochany, mąż zdradzony, mąż dużo młodszej żony; Antek Boryna – mąż – zdrajca, mąż bezwzględny)
Wyspiański Stanisław „Wesele” (Pan Młody – mąż bez pamięci zakochany w żonie)
Zapolska Gabriela „Moralność pani Dulskiej” (Felicjan Dulski – mąż podporządkowany, mąż uległy)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (Wiktor Judym – mąż – troskliwy opiekun rodziny)

dwudziestolecie międzywojenne
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (Bogumił Niechcic – mąż – wzór, ideał; Daniel Ostrzeński – mąż chorobliwie przywiązany do żony)
Nałkowska Zofia „Granica” (Walerian Ziembiewicz – mąż – zdrajca)
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) „W małym dworku” (Dyapanazy Nibek – mąż zdradzony; mąż niepewny swego statusu)

II wojna światowa
Leon Kruczkowski „Niemcy” (profesor Sonnenbruch – mąż – niespełnione oczekiwania)

współczesność
Mrożek Sławomir „Tango” (Stomil – mąż nowoczesny)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy