0(0)

Mesjanizm

Opis

starożytność
Biblia „Stary Testament” (mesjanizm – idea wpisana w historię ludzkości; mesjanizm jako droga ku odkupieniu przez cierpienie)

romantyzm
Krasiński Zygmunt „Psalmy przyszłości” (mesjanizm – zbawcza rola Polski; Polska Mesjaszem narodów)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (mesjanizm – zbawcza rola Polski; Polska jako Mesjasz narodów)
Mickiewicz Adam „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” (mesjanizm – idea wpisana w porządek dziejowy świata; mesjanizm – postawa mesjanistyczna jako sposób działania na drodze do wolności)
Słowacki Juliusz „Genezis z Ducha” (mesjanizm – zbawcza rola Polski: Polska jako Mesjasz narodów)
Słowacki Juliusz „Kordian” (mesjanizm – jego krytyka)

współczesność
Szczypiorski Andrzej „Początek” (mesjanizm – jego krytyka)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy