0(0)

Microsoft Teams – zapraszam

  • Suma zarejestrowanych 0
  • Ostatnia aktualizacja 1 stycznia 2021

Opis

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:03d8cb9ce06b47d58cdd31ba0ae0bc7e@thread.tacv2/1609536018967?context=%7B%22Tid%22:%224689a710-e749-407e-98f8-e57c92252022%22,%22Oid%22:%221e3fe4a7-87d9-48fd-a12d-1f53208083a9%22%7D

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy