0(0)

Miłość do Ojczyzny, patriotyzm

Opis

starożytność
Tyrteusz, Tyrtajos „Rzecz to piękna…” (miłość Ojczyzny zagrzewająca do walki; miłość do Ojczyzny miarą wartości człowieka)

średniowiecze
Gall Anonim „Kronika polska”
„Pieśń o Rolandzie” (miłość do ojczyzny – składnik kodeksu postępowania; miłość do ojczyzny – główny punkt kodeksu rycerskiego)

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (brak miłości do Ojczyzny przyczyną upadku kraju)
Kochanowski Jan „Pieśń V (O spustoszeniu Podola)” (miłość do Ojczyzny i odpowiedzialność za jej los)
Kochanowski Jan „Pieśń XII (O cnocie)” (miłość do Ojczyzny jako nakaz moralny; miłość do Ojczyzny – miarą wartości człowieka, najważniejszą cnotą, zaletą; miłość do Ojczyzny najwyższą wartością)
Kochanowski Jan „Pieśń XIX (O dobrej sławie)” (miłość do Ojczyzny gwarancją zachowania pamięci przyszłych pokoleń; miłość do Ojczyzny gwarancją dobrego imienia)
Modrzewski Andrzej Frycz „O poprawie Rzeczpospolitej”
Skarga Piotr „Kazania sejmowe” (miłość do Ojczyzny jako nakaz samego Boga)

barok
Morsztyn Zbigniew „Duma niewolnicza” (miłość do Ojczyzny jako obowiązek trwania przy niej w niedoli)
Potocki Wacław „Transakcja wojny chocimskiej” (miłość do Ojczyzny jako obowiązek walki; miłość do Ojczyzny bodźcem do walki z wrogiem)

oświecenie
Karpiński Franciszek „Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów” (miłość Ojczyzny i rozpacz po jej utracie)
Krasicki Ignacy „Do króla”
Krasicki Ignacy „Hymn do miłości ojczyzny” (miłość Ojczyzny i cierpienie; miłość do Ojczyzny miarą wartości człowieka)
Niemcewicz Julian Ursyn „Powrót posła” (miłość do Ojczyzny ratunkiem dla upragnionej Rzeczypospolitej)
Wybicki Józef „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” „Mazurek Dąbrowskiego” (miłość Ojczyzny jako forma ocalenia bytu narodowego; miłość do Ojczyzny gwarancją jej zmartwychwstania; miłość do Ojczyzny – najwyższa wartość)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur”
Cyprian Norwid „Moja piosnka (II)” (miłość do Ojczyzny – piętno, ciężar, brzemię; miłość do Ojczyzny – kraju idealnego)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (miłość Ojczyzny dająca prawo do bytu przeciw Bogu; miłość do Ojczyzny powodem zatracenia samego siebie; miłość do Ojczyzny dająca siłę, by znosić cierpienia)
Mickiewicz Adam „Grażyna”
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (miłość Ojczyzny wymagająca od patrioty złożenia ofiary z samego siebie; miłość do Ojczyzny – najwyższa wartość)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (miłość do Ojczyzny wpisana w tradycje narodowe Polaków; miłość do Ojczyzny – cecha Polaków)
Mickiewicz Adam „Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta” (miłość Ojczyzny cenniejsza niż życie)
Mickiewicz Adam „Sonety krymskie”
Mickiewicz Adam „Śmierć Pułkownika” (miłość do Ojczyzny – wartość uwznioślająca)
Słowacki Juliusz „Hymn” „Smutno mi, Boże…” (miłość do Ojczyzny wyrażająca się w tęsknocie do niej; miłość do Ojczyzny – piętno, ciężar, brzemię)
Słowacki Juliusz „Kordian” (miłość do Ojczyzny jako sens życia; miłość do Ojczyzny bodźcem do ostatecznych posunięć)
Słowacki Juliusz „Sowiński w okopach Woli” (miłość do Ojczyzny kształtująca postawy heroiczne; miłość do Ojczyzny, która uwzniośla)

pozytywizm
Konopnicka Maria „Rota” (miłość Ojczyzny jako forma ocalenia bytu narodowego; miłość do Ojczyzny – wyznacznik charakteru narodowego Polaków; miłość do Ojczyzny w narodowej przysiędze)
Orzeszkowa Eliza „Gloria victis” (miłość do Ojczyzny kształtująca postawy heroiczne)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (miłość do Ojczyzny jako kryterium oceny wartości człowieka; miłość do Ojczyzny – trudny obowiązek)
Prus Bolesław „Lalka”
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy”
Sienkiewicz Henryk „Latarnik” (miłość do Ojczyzny na emigracji)
Sienkiewicz Henryk „Pan Wołodyjowski” (miłość do Ojczyzny miarą wartości człowieka)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (miłość do Ojczyzny miarą wartości człowieka)
Sienkiewicz Henryk „Trylogia” (miłość do Ojczyzny świadectwem potęgi przodków)
Sienkiewicz Henryk „Wspomnienie z Maripozy” (miłość do Ojczyzny na emigracji)
Sienkiewicz Henryk „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (miłość dziecka do Ojczyzny)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Rzadko na moich wargach…” (fałszywa miłość do Ojczyzny)
Leopold Staff „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!” (miłość Ojczyzny przywracająca narodowi wolność)
Wyspiański Stanisław „Wesele”
Żeromski Stefan „Rozdzióbią nas kruki, wrony…”
Żeromski Stefan „Syzyfowe prace” (miłość do Ojczyzny budząca się w młodych Polakach)

dwudziestolecie międzywojenne
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (miłość do Ojczyzny idealizująca kraj)

II wojna światowa
Baczyński Krzysztof Kamil „Z głową na karabinie” (miłość do Ojczyzny powodem zagłady pokolenia)
Biernacki Tadeusz „Pierwsza Brygada” (miłość do Ojczyzny – miłość pełna cierpienia)
Borowski Tadeusz „Opowiadania” „Pożegnanie z Marią”
Gałczyński Konstanty Ildefons „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” (miłość do Ojczyzny – powodem najwyższych poświęceń; miłość do Ojczyzny – najwyższa wartość)
Herbert Zbigniew „Nike, która się waha” (miłość do Ojczyzny – trudna, wymagająca wyrzeczeń, ofiary z życia)
Herling-Grudziński Gustaw „Inny świat”
Moczarski Kazimierz „Rozmowy z katem”
Nałkowska Zofia „Medaliony”
Wańkowicz Melchior „Ziele na kraterze” (miłość do Ojczyzny – najwyższa wartość)

współczesność
Herbert Zbigniew „Rozważania o problemie narodu” (miłość do Ojczyzny – trudna miłość)
Konwicki Tadeusz „Mała apokalipsa”
Szymborska Wisława „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” (miłość do Ojczyzny – wartość dająca siłę)
Barańczak Stanisław „Pan tu nie stał” (miłość do Ojczyzny w czasach komunizmu)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy