0(0)

Miłość – kobieta i mężczyzna

Opis

starożytność
Biblia „Hymn o miłości”
Biblia „Nowy Testament” (ojciec i syn marnotrawny – miłość ojcowska; miłość jako cnota, dar od Boga, wartość duchowa niezbędna człowiekowi w życiu; miłosierny Samarytanin – miłość bliźniego)
Biblia „Pieśń nad pieśniami” (miłość spełniona; miłość jako piękne, zmysłowe, namiętne uczucie, więź emocjonalna łącząca dwoje kochanków)
Homer „Iliada”
Homer „Odyseja”
Owidiusz „Przemiany”
Owidiusz „Sztuka kochania”
Parandowski Jan „Mitologia” (mit o Orfeuszu i Eurydyce – miłość silniejsza niż śmierć, miłość utracona, miłość silniejsza ni ż śmierć; mit o Eros i Psyche; Penelopa – miłość małżeńska – uczucie bezgranicznie wierne, miłość wierna; Prometeusz – miłość do ludzi; Demeter i Kora – miłość matczyna; Narcyz – miłość narcystyczna – miłość do samego siebie; Orfeusz – miłość utracona, miłość silniejsza niż śmierć)
Safona „Do Afrodyty” (miłość – uczucie zwodnicze, ale nieuniknione; Afrodyta – patronka miłości)
Safona „Zazdrość”

średniowiecze
Abélard Pierre „Abelard i Heloiza”
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (miłość zakazana; miłość silniejsza niż śmierć)
Dante Alighieri „Boska komedia” (miłość duchowa jako droga do doskonałości)
„Kwiatki świętego Franciszka” (miłość bliźniego; miłość duchowa między kobietą i mężczyzną; miłość jako pierwiastek pozytywny, dający możliwość odpuszczenia najgorszych win; miłość do świata)
„Legenda o świętym Aleksym”
Villon François „Ballada o paniach minionego czasu”

renesans
Giovanni Boccaccio „Dekameron” „Sokół” (miłość odwzajemniona, jednak poprzedzona długotrwałymi staraniami o rękę wybranki)
Kochanowski Jan „Czego chcesz od nas, Panie…” (miłość do Boga)
Kochanowski Jan „Do Hanny”
Kochanowski Jan „O miłości”
Petrarka Francesco „Sonety do Laury” (miłość idealna, niespełniona; miłość trudna, miłość nieodwzajemniona)
Szekspir William „Hamlet” (miłość – tragedia dla Ofelii; miłość odtrącona)
Szekspir William „Makbet”
Szekspir William „Otello” (miłość i zazdrość)
Szekspir William „Romeo i Julia” (miłość nieszczęśliwa, tragiczna; miłość zniszczona przez nienawiść)
Szekspir William „Skąpiec” (miłość do pieniędzy)

barok
Cervantesa Miguela „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy” (miłość na wzór średniowiecznej miłości; miłość z marzeń)
Corneille Pierre „Cyd” (miłość – źródło cierpienia i rozterek wewnętrznych)
Molier „Świętoszek”
Morsztyn Jan Andrzej „Bierzmowanie” (miłość – motyw miłości jako barokowy temat konwencjonalny oraz pretekst do eksponowania barokowej formy literackiej)
Morsztyn Jan Andrzej „Cuda miłości”
Morsztyn Jan Andrzej „Cuda miłości” (miłość – motyw miłości jako barokowy temat konwencjonalny oraz pretekst do eksponowania barokowej formy literackiej)
Morsztyn Jan Andrzej „Do panny”
Morsztyn Jan Andrzej „Do trupa” (miłość – źródło cierpienia; motyw pozwalający eksponować bogatą, kunsztowną formę barokową; miłość i śmierć)
Morsztyn Jan Andrzej „Do trupa” (miłość i śmierć)
Naborowski Daniel „Do Anny” (miłość – wartość stała, nieprzemijająca)
Naborowski Daniel „Do Anny” (miłość wieczna)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” (miłość „ziemska” i miłość „duchowa” jako przyczyna rozdarcia wewnętrznego)

oświecenie
Karpiński Franciszek „Laura i Filon” (miłość czułostkowa, sentymentalna; miłość – najwyższa wartość)
Rousseau Jean Jacques „Julia, czyli Nowa Heloiza” (miłość nieszczęśliwa, niespełniona, miłość silniejsza niż śmierć)
Zabłocki Franciszek „Fircyk w zalotach”

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur” (miłość tragiczna, miłość i zbrodnia)
Fredro Aleksander „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” (miłość – szczera, prawdziwa)
Fredro Aleksander „Zemsta”
Goethe Johann Wolfgang „Cierpienia młodego Wertera” (miłość nieszczęśliwa, niespełniona, prowadząca do śmierci)
Goethe Johann Wolfgang „Faust”
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia”
Mickiewicz Adam „Do * na Alpach w Splungen” Mickiewicz Adam „Do M*” (miłość nieodwzajemniona)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (miłość – wyznacznik człowieczeństwa; brak miłości powodem cierpienia i kary w życiu pozagrobowym; miłość – najwyższa wartość)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (miłość romantyczna, miłość nieszczęśliwa, prowadząca do śmierci)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (miłość nieszczęśliwa)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (miłość szczęśliwa, spełniona)
Mickiewicz Adam „Romantyczność” (miłość zza grobu)
Mickiewicz Adam „Świtezianka”
Słowacki Juliusz „Balladyna”
Słowacki Juliusz „Kordian”
Słowacki Juliusz „Ojciec zadżumionych”
Słowacki Juliusz „W Szwajcarii”

pozytywizm
Asnyk Adam „Między nami nic nie było”
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot”
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara” (miłość – oddanie, poświęcenie się Soni; miłość odradzająca moralnie)
Konopnicka Maria „W Weronie” (miłość nieszczęśliwa)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (miłość spełniona)
Prus Bolesław „Faraon”
Prus Bolesław „Kamizelka” (miłość i kłamstwo)
Prus Bolesław „Lalka” (miłość niszcząca; miłość nieszczęśliwa, niszcząca; Izabela Łęcka – miłość narcystyczna)
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy” (pierwsza miłość)
Sienkiewicz Henryk „Pan Wołodyjowski” (miłość doskonała, idealna, wzorowa)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (miłość powodem przemiany; miłość gotowa do poświęceń)
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis” (miłość trudna)
Stendhal „Czerwone i czarne”

Młoda Polska, modernizm
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Ja, kiedy usta…”
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (Antek i Jagna – miłość fatalna; Hanka i Antek – miłość nieodwzajemniona; Jagna i Jasio – miłość mistyczna; wójt i Jagna – miłość sprzedajna; Boryna i Jagna – miłość starca)
Wyspiański Stanisław „Wesele”
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (Tomasz i Joasia – miłość odrzucona, miłość niespełniona; Tomasz i Natalia – miłość zmysłowa)
Żeromski Stefan „Syzyfowe prace”

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (miłość silniejsza niż śmierć)
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (miłość nieszczęśliwa)
Gałczyński Konstanty Ildefons „Laura i Filon”
Gałczyński Konstanty Ildefons „Prośba o wyspy szczęśliwe” (miłość jako sen, wieczne szczęście; miłość, która zmienia świat)
Gałczyński Konstanty Ildefons „Rozmowa liryczna” (miłość – uczucie stałe; miłość zwyczajna)
Gombrowicz Witold „Ferdydurke”
Iłłakowiczówna Kazimiera „Opowieść małżonki świętego Aleksego”
Iwaszkiewicz Jarosław „Brzezina”
Iwaszkiewicz Jarosław „Witraże”
Kuncewiczowa Maria „Cudzoziemka”
Lechoń Jan „Spotkanie”
Leśmian Bolesław „Urszula Kochanowska”
Leśmian Bolesław „W malinowym chruśniaku” (miłość zmysłowa)
Nałkowska Zofia „Granica” (miłość trudna; miłość przelotna, niespełniona; miłość zdradzona)
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria „Miłość” (miłość nieszczęśliwa, niespełniona)
Tuwim Julian „Wiosna. Dytyramb”
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) „Szewcy”
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (miłość zmysłowa, mająca tragiczne konsekwencje)
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria „Gorzka zatoka” (miłość niezbędna, miłość – ratunek)

II wojna światowa
Baczyński Krzysztof Kamil „Biała magia” (miłość do żony)
Baczyński Krzysztof Kamil „Niebo złote Ci otworzę…” (miłość – ucieczka od okrutnej rzeczywistości; miłość – ucieczka przed złem świata)
Borowski Tadeusz „Opowiadania” „Pożegnanie z Marią”

współczesność
Andrzejewski Jerzy „Bramy raju” (miłość nieodwzajemniona; miłość zmysłowa; miłość platoniczna; miłość homoseksualna)
Bursa Andrzej „Honor rycerski”
Bursa Andrzej „Miłość”
Camus Albert „Dżuma”
Filipczuk Ewa „***” „Ile razy” (miłość współczesna)
Grochowiak Stanisław „Do pani”
Hłasko Marek „Najświętsze słowa naszego życia”
Hłasko Marek „Pierwszy krok w chmurach”
Kofta Jonasz „Co to jest miłość”
Marquez Gabriel Garcia „Miłość w czasach zarazy”
Mrożek Sławomir „Tango”
Ozga-Adamska Halina „Dzień babci” (miłość babcina)
Saint-Exupery Antoine „Mały Książę” (miłość – szczere, prawdziwe, idealne uczucie; miłość dojrzewająca, kształtująca się)
Szymborska Wisława „Miłość szczęśliwa” (miłość szczęśliwa)
Twardowski Jan „Do moich uczniów” (miłość wychowawcy do swoich uczniów)
Wojaczek Rafał „Prośba”
Zbigniew Herbert „H.E.O.”

sztuka – malarstwo
Aachen Hans von Mars „Venus i Cupid”
Baldung Hans Grien „Pyram i Tysbe”
Blake William „Święty Piotr i święty Jakub z Dantem i Beatrycze”
Brandt Józef „Pożegnanie”
Bronzino Agnolo „Alegoria czasu i miłości”
Bronzino Agnolo „Alegoria miłości”
Chlabicz Bożena „Miłość Zwycięska”
Doyce William „Rachela spotyka Jakuba przy studni”
Durer Albrecht „Hiob z żoną”
Dyck Anthony van „Rinaldo i Artemida”
Dyck Anton van „William II, Książę Orange i Księżniczka Henrietta Maria Stuart, Córka Karola I Angielskiego”
Francesca Piero della „Śmierć Adama”
Gottlieb Maurycy „Czaty”
Guntner Anna „Badanie skorupy ziemskiej”
Hilliard Nicholas „Młodzieniec wśród róż”
Hogarth William „Modne małżeństwo II”
Hughes Artur „Kwietniowa miłość”
Jordaens Jacob „Meleager i Atlanta”
Klimt Gustaw „Pocałunek”
Kokoschka Oskar „Narzeczona wiatru”
Kokoschka Oskar „Para zakochanych z kotem”
Malczewski Jacek „Śmierć Ellenai”
Masaccio „Adam i Ewa wygnani z raju ziemskiego”
Millais John Everett „Śmierć Romea i Julii”
Panek Jerzy „Portret Kochanki IV (Maria Blumenfeld)”
Primaticco Francisco „Odyseusz i Penelopa”
Rembrandt „Sara oczekująca na Tobiasza”
Reni Guido „Atalanta i Hippomenes”
Rubens „Adam i Ewa”
Rubens Peter Paul „Ogród Miłości”
Rubens Peter Paul „Samson i Dalila”
Simmler Józef „Śmierć Barbary Radziwiłłówny”
Spranger Bartholomeus „Wenus i Adonis”
Stern Anatol „Mój czyn miłosny w Paragwaju”
Stomer Mathias „Samson i Dalila”
Thorvaldsen Bertel „Trzy Gracje i Kupidyn”
Tiepolo Gianbattista „Rachela siedząca na posążkach ojca”
Tour Georges de la „Hiob wyszydzany przez żonę”
Tycjan „Miłość niebiańska i miłość ziemska”
Vouet Simon „Amor i Psyche”
Waliszewski Zygmunt „Wyspa miłości”
Watteau Antoine „Muzyka miłości”
Watteau Antoine „Święto miłości”

sztuka – malarstwo
Bernini „Apollo i Dafne”
Boguccy Emilia i Jarosław „Adam i Ewa”
Brancusi Constantin „Pocałunek”
Canova Antonio „Amor i Psyche”
Canova Antonio „Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna”
Delfin Victor „Pocałunek”
Lizypp „Eros napinający łuk”
Maillol Aristide „Pożądanie”
Praksyteles „Eros”
Rene Francois Rodin Auguste „Pocałunek”
Rene Rodin Auguste „Amor Francois”
Shing Tsang Cheung „Pocałunek”

sztuka – film
Cameron James „Tytanic”
Curtiz Michael „Casablanca”
Gibson Mel „Waleczne serce ”
Glaser Paul Michael „Na ostrzu”
Has Wojciech Jerzy „Jak być kochaną”
Jarrold Julian „Zakochana Jane”
Kieślowski Krzysztof „Krótki film o miłości”
Kieślowski Krzysztof „Niebieski”
Luhrmann Baz „Moulin Rouge”
Madden John „Zakochany Szekspir”
Pawlikowski Paweł „Lato miłości”
Piekorz Magdalena „Pręgi”
Sass Barbara „Pokuszenie”
Shankman Adam „Szkoła uczuć”
Tirard Laurent „Zakochany Molier”
Zanussi Krzysztof „Rok spokojnego słońca”
Zatorski Ryszard „Tylko mnie kochaj”
Żuławski Andrzej „Błękitna nuta”

sztuka – muzyka
Bizet Georges „Carmen”
Błaszczyk Ewa „Jeżeli miłość jest”
Breakout „Tysiąc razy kocham”
Giacomo Puccini „Madam Butterfly”
Krajewski Seweryn „Kiedy mnie już nie będzie”
Łzy „Zamykasz drzwi i odchodzisz”
Rodowicz Maryla „Małgośka”
Schumann Robert „Miłość i życie kobiety”
Skaldowie „Nie widzę ciebie w mych marzeniach”
Szałapak Anna „Ucisz serce”
Umer Magda „Oczy tej małej”
Verdi Giuseppe „Moc przeznaczenia”
Verdi Giuseppe „Traviata”

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy