0(0)

Młodość

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (młodość – czas poszukiwania własnej drogi życiowej; odkrywanie własnego powołania)
Biblia „Stary Testament” (młodość – okres buntu, przeciwstawienia się autorytetom; młodość – czas poznawania świata, pierwsze kontakty z okrutną rzeczywistością)
Parandowski Jan „Mitologia” (młodość – jedna z cech bogów, najpiękniejszy okres życia; Ikar)
Sofokles „Antygona” (młodość – czas bolesnych doświadczeń; młodość – tragiczna, młodość – koniec; Kreon i syn, Antygona i śmierć)

średniowiecze
Gall Anonim „Kronika polska” (młodość władcy – kształtowanie przywódczej postawy, przygotowanie do sprawowania władzy w państwie)

renesans
Kochanowski Jan „Do gór i lasów” (młodość – okres kształtowania się postaw i poglądów, realizacja hasła „carpe diem”)
Kochanowski Jan „Na młodość”
Kochanowski Jan „Na młodość” (młodość – okres zabawy, szaleństwa i radości; aspekt pozytywny)
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (młodość „zepsuta” – niezdolność do rządzenia krajem i jego obrony)
Rej Mikołaj „Żywot człowieka poczciwego” (młodość – czas zdobywania doświadczeń)
Szekspir William „Romeo i Julia”

oświecenie
Krasicki Ignacy „Do króla” (młodość króla – pozorna wada, nie zaleta)

romantyzm
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (młodość – szatański dar)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (młodość – młodzież cierpiąca – „lawa”, siła narodu; młodość – młodzież patriotyczna)
Mickiewicz Adam „Oda do młodości” (młodość – przeciwstawienie starości; atrybut ludzi silnych, zjednoczonych ideałami przyjaźni, wolności i wiary w lepszą przyszłość)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (młodość – okres buntu, braku dobrych manier, lekceważenie tradycji i obyczajów)
Mickiewicz Adam „Polały się łzy me czyste, rzęsiste…” (młodość – okres beztroski i szczęścia)
Słowacki Juliusz „Kordian” (młodość – okres pełen rozczarowań)

pozytywizm
Asnyk Adam „Do młodych” (młodość – przeciwieństwo starości; okres, kiedy krytykuje się przeszłość)
Orzeszkowa Eliza „A… B… C…”
Prus Bolesław „Lalka” (młodość – kształtowanie patriotycznej postawy)

Młoda Polska, modernizm
Żeromski Stefan „Doktor Piotr”
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni”
Żeromski Stefan „Siłaczka”

dwudziestolecie międzywojenne
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (młodość – „maska”, forma, „gęba”)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie”

II wojna światowa
Andrzejewski Jerzy „Popiół i diament” (młodość – czas „prób i błędów”)
Baczyński Krzysztof Kamil „Kamienie na szaniec”
Baczyński Krzysztof Kamil „Pokolenie” (młodość tragiczna)
Borowski Tadeusz „Opowiadania”
Bratny Roman „Kolumbowie rocznik 20.”

współczesność
Kleinbaum Nancy Horowitz „Stowarzyszenie umarłych poetów”
Mrożek Sławomir „Tango” (młodość – czas buntu, przeciwstawiania się ogólnie przyjętym normom)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy