0(0)

Niebo

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (niebo – siedziba Boga, „ekran”, ukazujący znaki ostateczne)
Parandowski Jan „Mitologia” (Niebo – Uranos; niebo – sfera przeznaczona dla bogów)

średniowiecze
Dante Alighieri „Boska komedia” (niebo – siedziba Boga i świętych)
„Pieśń o Rolandzie” (niebo – wieczna ojczyzna; nagroda za wzorowe wypełnianie obowiązków na ziemi)

renesans
Kochanowski Jan „Treny” (niebo – miejsce, do którego człowiek udaje się po śmierci)

barok
Naborowski Daniel „Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim” (niebo – element porównania, służący wzbogaceniu formy – koncept)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur” (niebo – nadzieja)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (niebo – miejsce, gdzie dusze dostają się po śmierci)
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (niebo – miejsce dla wybranych)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (niebo – symbol miłości i szczęścia rodzinnego)
Norwid Cyprian Kamil „W Weronie” (niebo – symbol Bożej troskliwości)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (niebo – sielankowość opisu krajobrazu)

Młoda Polska, modernizm
Baudelaire Charles „Spleen II” (niebo – zjawisko przyrody wyzwalające w człowieku negatywne uczucia)
Kasprowicz Jan „Dies irae” (niebo – współuczestnik apokaliptycznych wydarzeń)

dwudziestolecie międzywojenne
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (niebo – miejsce objawiające ważne, znaczące znaki)
Leśmian Bolesław „Urszula Kochanowska” (niebo – miejsce nieprzychylne człowiekowi)

II wojna światowa
Baczyński Krzysztof Kamil „Pokolenie II” (niebo – symbol samolotów)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy