0(0)

Nimfa, rusałka

Opis

starożytność
Parandowski Jan „Mitologia” (nimfa – mieszkanka ziemi, część natury, przyrody; Echo – nimfa zawiedziona; Dafne – nimfa prześladowana miłością)

średniowiecze
„Legendy arturiańskie” (nimfy, rusałki – reprezentantki świata czarów)

renesans
Szekspir William „Sen nocy letniej” (rusałki, nimfy – dowód bujności i szczodrości natury)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Świtezianka” (rusałka – złowroga, zdradliwa siła)
Mickiewicz Adam „Świteź” (rusałka – królowa jeziora, świadek dziejów)
Słowacki Julian „Balladyna” (rusałka – reprezentantka sił natury, współrządzących światem)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy