0(0)

Ojciec

Opis

starożytność
Ajschylos „Oresteja” (ojciec – ofiara)
Biblia „Nowy Testament” „Ewangelia według świętego Łukasza” (święty Józef – ojciec, opiekun, wychowawca; przypowieść o synu marnotrawnym – ojciec wybaczający błędy, uosobienie miłości, wyrozumiałości, miłosierdzia; Jair – ojciec ratujący swoje dziecko za wszelką cenę)
Biblia „Stary Testament” „Księga Hioba” (ojciec poddany próbie)
Biblia „Stary Testament” „Księga Rodzaju” (Adam – praojciec, pierwszy ojciec; dzieje Abrahama – ojciec poddany próbie, ojciec poświęcający swoje dziecko; Abraham, Mojżesz, Dawid – ojciec rodu, patriarcha; Jakub – ojciec, który utracił ukochane dziecko; Noe – ojciec nowej ziemi, ojciec – opiekun)
Homer „Iliada” (ojciec osierocony, ojciec gotowy do wszelkich poświęceń dla dobra dziecka)
Homer „Odyseja” (ojciec zaginiony, ojciec, na którego się oczekuje, ojciec – wybawiciel)
Parandowski Jan „Mitologia” (mit grecki o powstaniu świata – ojciec rywalizujący z synem, ojciec – okrutnik, wróg potomstwa; Zeus – ojciec, opiekun; mit tebański o Labdakidach – ojciec przeklęty, Lajos – ojciec ginący z ręki syna; mit o Dedalu i Ikarze – ojciec przekazujący wiedzę i doświadczenie, ojciec przeżywający dramat utraty syna; Minos – ojciec, dla którego potomstwo jest brzemieniem, ciężarem; Posejdon – ojciec – mściciel krzywdy syna; Prometeusz – ojciec – troskliwy i kochający opiekun)
Sofokles „Antygona” (Kreon – ojciec tragiczny, ojciec – despota, tyran, chcący narzucić swoją wolę)
Sofokles „Król Edyp” (Lajos – ojciec tragiczny, ojciec przeklęty, ojciec – hańba)

średniowiecze
Bédier Joseph „Dzieje Tristana i Izoldy” (Riwelan – ojciec – wspomnienie; Rohałt Dzierżący Słowo – ojciec przybrany)
„Legenda o świętym Aleksym” (ojciec tracący syna)
„Modlitwa Pańska”, „Oratio Dominica”, „Pater Noster” (ojciec – Bóg)

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich”
Kochanowski Jan „Treny” (ojciec osierocony; ojciec, który stracił dziecko)
Szekspir William „Hamlet” (ojciec pomszczony; ojciec – głos zza grobu; ojciec nakazujący zemstę)
Szekspir William „Król Lear” (ojciec tragiczny)
Szekspir William „Makbet” (ojciec – ofiara; Banko – ojciec przyszłych królów)

barok
Molier „Skąpiec” (ojciec – potwór)
Molier „Świętoszek” (ojciec – fanatyk; ojciec uwikłany w intrygę)

oświecenie
Niemcewicz Julian Ursyn „Powrót posła” (Podkomorzy – ojciec – obywatel, ojciec – wzór, autorytet; Starosta – karykatura ojca)
Rousseau Jean Jacques „Julia, czyli Nowa Heloiza” (ojciec – osoba kierująca losem córki)

romantyzm
Fredro Aleksander „Zemsta” (Rejent – ojciec – despota w wydaniu komediowym)
Goethe Johann Wolfgang „Król Olszyn” „Król Olch” „Król Elfów” (ojciec – ratunek, ostoja)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (ojciec – poeta; ojciec – przeklęty, ojcostwo jako piętno)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (Jacek Soplica – ojciec – opiekun, który z dala czuwa nad losami syna)
Mickiewicz Adam „Powrót taty” (ojciec ocalony przez dzieci)
Słowacki Juliusz „Ojciec zadżumionych” (ojciec tragiczny, ojciec, który stracił dzieci)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (ojciec odtrącony; ojciec bez reszty poświęcający się córkom)
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara” (Marmieładow – trudne ojcostwo Marmieładowa, ojciec – alkoholik, ojciec – uosobienie słabości; Augustyn Kordecki – ojciec – opiekun, przewodnik)
Konopnicka Maria „Miłosierdzie gminy” (ojciec odtrącony)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (Benedykt – ojciec – zwór, autorytet, ojciec kochany przez syna; Andrzej – ojciec – świętość)
Prus Bolesław „Lalka” (Tomasz Łęcki – ojciec bezkrytyczny, ojciec chłodny w uczuciach, ojciec inwestujący w córkę, ojciec traktujący córkę jak kapitał)
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy” (Jurand – ojciec heroiczny, ojciec tragiczny)
Sienkiewicz Henryk „Ogniem i mieczem” (książę Jeremi Wiśniowiecki – wódz jako ojciec, przewodnik, opiekun, który nie da skrzywdzić; król – ojciec narodu)
Sienkiewicz Henryk „Pan Wołodyjowski” (Jan Sobieski – ojciec – kochający wódz)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (Jan Kazimierz – król – dobrotliwy ojciec narodu; Kiemlicz – ojciec – opiekun i tyran)

Młoda Polska, modernizm
Ibsen Henryk „Dzika kaczka”
Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” (ojciec – rywal; ojciec – przywódca rodu, właściciel ziemi, gospodarz)
Zapolska Gabriela „Moralność pani Dulskiej” (Felicjan Dulski – ojciec – kukła, ojciec całkowicie bierny, niebiorący udziału w życiu rodziny; dom niemoralny)
Żeromski Stefan „Doktor Piotr” (ojciec – uosobienie ojcowskiej miłości)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni”
Żeromski Stefan „Zapomnienie”
Żeromski Stefan „Zmierzch”

dwudziestolecie międzywojenne
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (ojciec – autorytet, opoka, doradca, opiekun)
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (karykatura nowoczesnego ojca)
Kuncewiczowa Maria „Cudzoziemka”
Nałkowska Zofia „Granica” (ojciec niemoralny; antywzorzec ojca)
Schulz Bruno „Sklepy cynamonowe” (ojciec – prorok, autorytet, mistrz, ojciec duchowy; ojciec – kreator i mag)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (ojciec – uosobienie miłości, autorytet, człowiek budzący marzenia, wskazujący życiowe cele; ojciec – idealista)

II wojna światowa
Borowski Tadeusz „Opowiadania” „Dzień na Harmenzach”
Broniewski Władysław „Anka” (ojciec osierocony)
Grass Günter „Blaszany bębenek”

współczesność
Hemingway Ernest „Stary człowiek i morze” (ojciec duchowy, przewodnik, mistrz, nauczyciel)
Herbert Zbigniew „Mój ojciec” (ojciec daleki)
Herbert Zbigniew „Rozmyślania o ojcu” (ojciec przekazujący wiedzę i doświadczenie)
Kuczok Wojciech „Gnój” (ojciec znienawidzony)
Mrożek Sławomir „Tango” (ojciec – antywzór, człowiek łamiący zasady, konwenanse; ojciec nowoczesny)
Mrożek Sławomir „Trans-Atlantyk” (ojciec, ojczyzna – brzemię, ciężar)
Myśliwski Wiesław „Kamień na kamieniu” (ojciec – chłop)
Stryjkowski Julian „Głosy w ciemności” (ojciec – strażnik wartości)

sztuka – malarstwo
Caravaggio „Ofiara Abrahama”
Chavannes Puvis de „Ubogi rybak”
Chełmoński Józef „Bociany”
Degas Edgar „Bellell Family”
Gierymski Aleksander „Trumna chłopska”
Goya Francisco „Rodzina Karola IV”
Goya Francisco „Saturn pożerający swoje dzieci”
Hyre Laurent de la „Ofiara Abrahama”
Lancret Nicolas „Rodzina w ogrodzie”
Malczewski Jacek „Rodzina”
Matejko Jan „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”
Muraszko Aleksander „Rodzina”
Nain Louis Le „Rodzina wieśniacza”
Picasso Pablo „Rodzina akrobatów”
Portelli Carlo „Święta rodzina”
Rembrandt „Ofiara Abrahama”
Rembrandt Rijn van „Święta rodzina”
Sarto Andrea del „Ofiara Abrahama”
Steen Jan „Dzień świętego Mikołaja”
Wróblewski Andrzej „Rodzina”
Zak Eugeniusz „Rodzina”

sztuka – film
Bajon Filip „Przedwiośnie”
Benini Roberto „Życie jest piękne”
Burton Tim „Big fish”
Coppola Francis Ford „Ojciec chrzestny”
Dejczer Maciej „300 mil do nieba”
Forster Marc „Finding neverland”
Gendries Klaus „Ojciec nie chce się żenić”
Hoffman Jerzy „Ojciec”
Hoffman Jerzy „Potop”
Jakimowski Andrzej „Sztuczki”
Kieślowski Krzysztof „Dekalog 1”
Komasa Jan „Sala samobójców”
Kondrat Marek „Prawo ojca”
Kos-Krauze Joanna, Krauze Krzysztof „Plac Zbawiciela”
Kuźmiński Zbigniew „Nad Niemnem”
Leder Mimi „Podaj dalej”
Mészáros Márta „Dziennik dla mojego ojca i matki”
Miller Frank „Sin city”
Moretti Nanni „Pokój syna”
Park Chanwook „Oldboy”
Piekorz Magdalena „Pręgi”
Piwowarski Radosław „Kochankowie mojej mamy”
Rypkowski Jan „Chłopi”
Shyer Charles „Ojciec panny młodej”
Smarzowski Wojciech „Dom zły”
Smarzowski Wojciech „Wesele”
Solarz Wojciech „Ojciec królowej”
Ślesicki Maciej „Sara”
Ślesicki Maciej „Tato”
Trzeciak Franciszek „Ojcowizna”
Wajda Andrzej „Pan Tadeusz”
Wrona Marcin „Chrzest”
Wrona Marcin „Moja krew”

sztuka – muzyka
Anna Maria Jopek „Tata”
Boney M „Daddy Cool”
Joe Cocker „My Father’s Son”
John Elton „Son Of Your Father”
Kazik „Stałem się sprawcą zgonu taty z powodu mej dumy z brata”
Kazik „Tata dilera”
Korn „Daddy”
Korn „Hey Daddy”
Manowar „Father”
Marilyn Monroe „My heart belongs to daddy”
Michael Georg „Father Figure”
Patrycja Markowska „List do T.”
Phil Collins „Father To Son”
Rod Stewart „Father And Son”

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy