0(0)

Opieka

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (opiekun – Chrystus jako pasterz)
Biblia „Stary Testament” (opieka Boga – ratunek)
Parandowski Jan „Mitologia” (koza Amaltea, wilczyca – opieka zwierząt; opieka nad miastem)

średniowiecze
Bédier Joseph „Dzieje Tristana i Izoldy” (opieka Gorwenala nad Tristanem)

renesans
Janicki Klemens „O sobie samym do potomności…” (opieka mecenasa)

romantyzm
Fredro Aleksander „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” (opieka pani Dobrójskiej nad Anielą i Klarą)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (opieka Telimeny nad Zosią; opieka z ukrycia)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (opieka bezinteresowna)
Orzeszkowa Eliza „Dobra pani” (opieka bezmyślna)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (opieka nad mogiłą – zachowanie pamięci o zmarłych; Jadwiga Domuntówna – opieka bezinteresowna)
Prus Bolesław „Lalka” (Maria – opieka sióstr zakonnych jako szansa na zmianę dotychczasowego trybu życia

Młoda Polska, modernizm
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (opieka Hanki nad gospodarstwem – dowód przemiany bohaterki)

dwudziestolecie międzywojenne
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (opieka bezinteresowna)
Staff Leopold „Do muzy” (opieka muzy – wiara w natchnienie poetyckie)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy