0(0)

Państwo naprawa

Opis

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich”
Kochanowski Jan „Pieśń V (O spustoszeniu Podola)”
Kochanowski Jan „Pieśń XIX (O dobrej sławie)”
Modrzewski Andrzej Frycz „O poprawie Rzeczypospolitej”
Skarga Piotr „Kazania sejmowe”

barok
Potocki Wacław „Nierządem Polska stoi”
Potocki Wacław „Pospolite ruszenie”

oświecenie
Krasicki Ignacy „Świat zepsuty”
Niemcewicz Julian Ursyn „Powrót posła”

dwudziestolecie międzywojenne
Żeromski Stefan „Przedwiośnie”

współczesność
Orwell George „Folwark zwierzęcy”

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy