0(0)

Piekło

Opis

starożytność
Biblia (piekło – miejsce wiecznego potępienia)
Parandowski Jan „Mitologia” (piekło – Tartar – miejsce wiecznego potępienia)

średniowiecze
Dante Alighieri „Boska komedia” (piekło jako miejsce uporządkowane pod względem popełnionych win, instytucja hierarchiczna dla dusz cierpiących)

romantyzm
piekło – cierpienie duchowe z powodu nieszczęśliwej miłości
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (piekło – obóz rewolucjonistów)

Młoda Polska, modernizm
Rilke Rainer Maria „Orfeusz, Eurydyka, Hermes” (piekło – miejsce cierpienia, rozterek wewnętrznych)

II wojna światowa
Borowski Tadeusz „Opowiadania” (piekło – niemiecki obóz koncentracyjny)
Herling-Grudziński Gustaw „Inny świat” (piekło – łagry sowieckie)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy