0(0)

Piękno

Opis

starożytność
Biblia „Stary Testament” (piękno doskonałe – miłość między Oblubieńcem a Oblubienicą)
Parandowski Jan „Mitologia” (piękno kobiety; piękno – źródło powstałe z łez Demeter, symbol cierpienia matki)

średniowiecze
Dante Alighieri „Boska komedia” (piękno raju, piękno – boski pierwiastek; piękno – Beatrycze jako uosobienie ideału; piękno – jego wpływ przyczyną ekstatycznego stanu duszy człowieka)

renesans
Kochanowski Jan „Pieśni” „Nie porzucaj nadzieje…” (piękno jako jeden z elementów decydujących o szczęściu człowieka)
Kochanowski Jan „Pieśni” „O pięknej Zofji” (piękno – jego przemijalność)
Petrarca Francesco „Sonety do Laury” (piękno – Laura jako uosobienie ideału)

barok
Naborowski Daniel „Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim” (piękno oczu królowej jako pretekst do popisu artystycznego)

romantyzm
Goethe Johann Wolfgang „Cierpienia młodego Wertera” (piękno – Lotta jako uosobienie ideału kobiety)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (piękno – dziewica jako symbol romantycznej poezji)
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (piękno – ideał kobiety)
Mickiewicz Adam „Sonety krymskie” (piękno krajobrazu)
Norwid Cyprian „Promethidion” (piękno sztuki narodowej dzięki pracy)

Młoda Polska, modernizm
Baudelaire Charles „Padlina” (piękno – motyw odwrócony; rozkładające się ciało – eksponowanie brzydoty)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym)” (piękno krajobrazu górskiego)

dwudziestolecie międzywojenne
Czyżewski Tytus „Hymn do maszyny mego ciała” (piękno człowieka jako doskonałej maszyny)
Staff Leopold „Wysokie drzewa” (piękno przyrody i duszy)

współczesność
Grochowiak Stanisław „Ikar” (piękno zwyczajne)
Herbert Zbigniew „Apollo i Marsjasz” (piękno idealne – dążenie do niego poprzez sztukę konwencjonalną)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy