0(0)

Pieniądze

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (nagroda dla Judasza – pieniądz przeklęty, pieniądz – ciężar)
Biblia „Nowy Testament” „Ewangelia według świętego Mateusza” (pieniądz – balast)
Biblia „Nowy Testament” „Przypowieść o talentach” (pieniądz 0 symbol zdolności, możliwości)
Biblia „Nowy Testament” „Przypowieść o wdowim groszu” (pieniądz – ofiara)
Biblia „Nowy Testament” „Przypowieść o zagubionej drachmie” (pieniądz – cenna zguba)
Parandowski Jan „Mitologia” (pieniądz – zapłata dla Charona; pieniądz – przekleństwo dla Midasa)

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (pieniądz – łapówka)
Kochanowski Jan „Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów” (pieniądz – środek obrony)

barok
Molier „Skąpiec” (pieniądz – sens i cel życia)
Potocki Wacław „Zbytki polskie” (pieniądz – powód do dumy, środek dający poczucie wielkości)

oświecenie
Krasicki Ignacy „Żona modna” (pieniądz ważniejszy niż miłość)
Niemcewicz Julian Ursyn „Powrót posła” (pieniądz – cel życia)
Wolter „Kandyd, czyli optymizm” (względność wartości pieniądza)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (pieniądz – dowód wyrachowania)
Słowacki Juliusz „Kordian” (pieniądz – dowód wyrachowania; pieniądz rządzący światem)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (pieniądz – przekleństwo; pieniądz rządzący światem)
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara” (pieniądz – wartość dająca siłę i niezależność)
Orzeszkowa Eliza „A… B… C…” (pieniądz – ratunek)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (pieniądz – środek utrzymania majątku – Benedykt Korczyński; pieniądz – zabawka – Teofil Różyc)
Prus Bolesław „Lalka” (pieniądz – środek zdobywania uczuć; pieniądz – wartość nieodzowna do życia)

Młoda Polska, modernizm
Reymont Stanisław Władysław „Ziemia obiecana” (pieniądz rządzący światem)
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (pieniądz – bogactwo)
Wyspiański Stanisław „Wesele” (pieniądz – symbol zdrady)
Zapolska Gabriela „Moralność pani Dulskiej” (pieniądz – symbol dostatku, stabilizacji, własnej wartości)
Żeromski Stefan „Doktor Piotr” (pieniądz – powód tragedii)

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (pieniądz – marzenie)
Nałkowska Zofia „Granica” (pieniądz – dług, uzależnienie, zobowiązanie)

współczesność
Camus Albert „Dżuma” (pieniądz – wartość zaślepiająca, w imię której można żerować na ludzkim życiu)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy