0(0)

Pokolenie

Opis

romantyzm
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (pokolenie obrońców Ojczyzny, pokolenie tragiczne)
Mickiewicz Adam „Oda do młodości” (manifest literacki, przeciwstawienie „młodych” – „starym”)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (pokolenie romantyków i pozytywistów)
Prus Bolesław „Lalka” (pokolenie idealistów)

Młoda Polska, modernizm
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Koniec wieku XIX” (pokolenie dekadentów)

dwudziestolecie międzywojenne
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (pokolenie Polaków, którzy odzyskali wolną Ojczyznę)

II wojna światowa
Baczyński Krzysztof Kamil „Pokolenie” (pokolenie Kolumbów)

współczesność
Różewicz Tadeusz „Świadkowie, albo Nasza mała stabilizacja” (pokolenie ‘56)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy