0(0)

Pokora

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (pokora – jedna z cnót; Chrystus – absolutna pokora)
Biblia „Stary Testament” (Abraham – ślepa pokora; Hiob – świadoma pokora)
Homer „Iliada” (Priam – pokora pokonanego)
Sofokles „Antygona” (Ismena – pokora słabego wobec silniejszego)
Sofokles „Król Edyp” (pokora wobec wyroków losu)

średniowiecze
„Kwiatki świętego Franciszka” (pokora wobec Boga – kochającego Stwórcy świata)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (pokora – cecha dająca siłę)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (pokora – jedna z najważniejszych zalet)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (pokora – zaleta pozwalająca osiągać swój cel)
Prus Bolesław „Michałko” (pokora człowieka)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (pokora – warunek wewnętrznej przemiany)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Księga ubogich” (pokora franciszkańska)

współczesność
Camus Albert „Dżuma” (pokora – ważna zaleta)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy