0(0)

Polska, Polacy

Opis

średniowiecze
Gall Anonim „Kronika polska” (polska legenda – początki państwa; Polska – państwo – potęga)
„Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (Polska – „nierządne królestwo”)
Kochanowski Jan „Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów” (Polska – państwo bez prawa; państwo bezbronne)
Kochanowski Jan „Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie” (Polska – kraj potrzebujący sprawiedliwych rządów)
Modrzewski Andrzej Frycz „O poprawie Rzeczypospolitej” (Polska – państwo wymagające przeprowadzenia reform)
Rej Mikołaj „Krótka rozprawa między trzemi osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” (Polska – państwo bez prawa)
Skarga Piotr „Kazania sejmowe” (Polska – państwo osłabione z powodu „chorób”)

barok
Pasek Jan Chryzostom „Pamiętniki”
Potocki Wacław „Nierządem Polska stoi” (Polska – państwo bezprawia)
Potocki Wacław „Pospolite ruszenie” (Polska – państwo nieprzygotowane do obrony)
Potocki Wacław „Transakcja wojny chocimskiej” (Polska – skarbnica tradycji rycerskich)
Potocki Wacław „Z ratusza na radę” (Polska – „nierządne królestwo”)
Potocki Wacław „Zbytki polskie” (Polska – państwo zepsute, państwo wymagające naprawy)

oświecenie
Krasicki Ignacy „Do króla” (Polska – „kraj zepsuty”)
Krasicki Ignacy „Monachomachia, czyli Wojna mnichów” (Polska – „kraj zepsuty”)
Krasicki Ignacy „Pijaństwo” (Polska – „kraj zepsuty”)
Krasicki Ignacy „Ptaszki w klatce” (Polska utracona)
Krasicki Ignacy „Świat zepsuty” (Polska – Ojczyzna zniewolona; Polska – „tonący okręt”)
Krasicki Ignacy „Święta miłości kochanej ojczyzny” (Ojczyzna ukochana)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Do matki Polki” (Polska – naród – męczennik)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (Polska – państwo kosmopolitów i patriotów; Polska – cierpiący Chrystus)
Mickiewicz Adam „Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta” (Polska – sprzymierzeniec Boga)
Słowacki Juliusz „Grób Agamemnona” (Polska – państwo słabe i zniewolone)
Słowacki Juliusz „Kordian” (Polska – państwo słabe i zniewolone)

pozytywizm
Prus Bolesław „Lalka” (Polska – państwo zepsute moralnie)
Sienkiewicz Henryk „Trylogia” (Polska – państwo patriotów i ludzi głęboko religijnych, wierzących)

Młoda Polska, modernizm
Wyspiański Stanisław „Wesele” (Polska – naród uśpiony, niezdolny do czynu)
Żeromski Stefan „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” (Polska – państwo patriotów i sprzedawczyków)

dwudziestolecie międzywojenne
Nałkowska Zofia „Granica” (Polska – państwo, w którym szerzą się kłamstwo i korupcja)
Wierzyński Kazimierz „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny” (Ojczyzna – własne miejsce na ziemi, dom)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (Polska – państwo zagrożone)

II wojna światowa
Andrzejewski Jerzy „Popiół i diament” (Polska – państwo walki między nową władzą, a patriotyczną opozycją; państwo totalitarne)
Gałczyński Konstanty Ildefons „Pieśń o fladze” (Polska bohaterska)
Krehelska Krystyna „Hej, chłopcy! Bagnet na broń!” (Polska zwycięska)
Słonimski Antoni „Polska” (Polska ukochana)
Szczypiorski Andrzej „Początek” (Polska – państwo – antywzorzec, państwo kontrastów i skrajności)
Wojtyła Karol „***” „Ziemia trudnej jedności…” (Polska – kraj wyjątkowy)

współczesność
Różewicz Tadeusz „***” „Oblicze ojczyzny…” (Polska w oczach Polaków)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy