0(0)

Powstanie narodowe

Opis

romantyzm
Goszczyński Seweryn „Przy sadzeniu róż”
Lenartowicz Teofil Aleksander „Bitwa racławicka” (powstanie – zryw chłopów – patriotów, pokaz potęgi polskiej wsi, bohaterstwa, na jakie stać ludzi prostych)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III
Mickiewicz Adam „Oda do młodości”
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (powstanie – dowód narodowego bohaterstwa, patriotyzmu; powstanie – rana narodowa)
Mickiewicz Adam „Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta” (powstanie – nierówna, ale bohaterska walka z wrogiem)
Mickiewicz Adam „Śmierć Pułkownika”
Słowacki Juliusz „Duma o Wacławie Rzewuskim” (powstanie – obudzenie się narodu ze snu do nowego życia)
Słowacki Juliusz „Grób Agamemnona” (powstanie – symbol klęski, a nie bohaterstwa, znak tragicznej w skutkach samowoli szlachty)
Słowacki Juliusz „Hymn” „Bogurodzica” (powstanie – święty zryw narodowy)
Słowacki Juliusz „Kordian” (powstanie – dowód nieudolności polskich przywódców; powstanie – dowód narodowego bohaterstwa i poświęcenia Polaków dla całej Europy)
Słowacki Juliusz „Sowiński w okopach Woli” (powstanie – bohaterski zryw narodowy)
Suchodolski Rajnold „Dalej bracia do bułata”
Suchodolski Rajnold „Mazurek 3 maja”
Suchodolski Rajnold „Polonez Kościuszki”
Suchodolski Rajnold „Śpiew”

pozytywizm
Konopnicka Maria „Żałoba”
Orzeszkowa Eliza „Gloria victis” (powstanie – siew przyszłego zwycięstwa, powstańcy – ziarno gwarantujące obfity plon, czyli zwycięstwo w walce o niepodległość)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (powstanie – czas powszechnego zbratania wszystkich narodowych warstw, symbol zjednoczenia narodowego, czas poświęcenia, bohaterstwa, walki)
Prus Bolesław „Lalka” (powstanie – etap biografii bohatera, przeżycie pokoleniowe)
Prus Bolesław „Omyłka” (powstanie – czas bohaterstwa ale i uaktywnienia się oszustów, miernot uzurpujących sobie prawo do miana patriotów; powstanie – symbol osobistej tragedii)
Sienkiewicz Henryk „Szkice węglem” (powstanie – brzemię, ciężar)

Młoda Polska, modernizm
Faleński Felicjan „Morituri te salutant”
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (powstanie – element biografii, wydarzenie wpisane w historię Lipiec – małej Ojczyzny bohaterów)
Wyspiański Stanisław „Noc listopadowa” (powstanie – wyraz woli narodu, który chce wskrzesić państwo polskie)
Wyspiański Stanisław „Wesele” (powstanie – mit, folklor)
Żeromski Stefan „Echa leśne”
Żeromski Stefan „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” (powstanie – walka „panów – szlachty”, której chłopi nie rozumieją i z którą się nie identyfikują)
Żeromski Stefan „Wierna rzeka” (powstanie – czas walki o wolność, bohaterstwa, poświęcenia’ powstanie – świadectwo głębokiej przepaści między warstwami społecznymi)

dwudziestolecie międzywojenne
Lechoń Jan „Iliada”

II wojna światowa
Baczyński Krzysztof Kamil „Elegia o… (chłopcu polskim)”
Baczyński Krzysztof Kamil „Pokolenie”
Baczyński Krzysztof Kamil „Z głową na karabinie”
Białoszewski Miron „Pamiętnik z powstania warszawskiego”
Bratny Roman „Kolumbowie. Rocznik 20.”
Krall Hanna „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Świrszczyńska Anna „Budując barykadę”

sztuka – malarstwo
Gierymski Maksymilian „Adiutant sztabowy”
Gierymski Maksymilian „Patrol powstańczy przy ognisku”
Gierymski Maksymilian „Pikieta powstańcza”
Gierymski Maksymilian „Pochód ułanów polskich w 1830 roku”
Gierymski Maksymilian „Powitanie powstańca”
Gierymski Maksymilian „Powstaniec z 1863 roku”
Gierymski Maksymilian „Wymarsz powstańców ze wsi w 1863 roku”
Grottger Artur „Kucie kos”
Grottger Artur „Pierwsza ofiara”
Grottger Artur „Pożegnanie powstańca”
Malczewski Jacek „Śmierć na etapie”
Matejko Jan „Bitwa pod Racławicami”
Matejko Jan „Polonia – Rok 1863”

sztuka – film
Bukowski Krzysztof „Człowiek, który rozpoczął powstanie”
Chmielewski Tadeusz „Wierna rzeka”
Dobrowolska Krystyna „Powstanie wielkopolskie”
Dobrzyński Romuald „Gdy nad „Anną” gorzało niebo lub III powstanie śląskie”
Duszyński Marian „Powstanie styczniowe”
Lang Krzysztof „Powstanie warszawskie 1944”
Mazanek-Wilczyńska Monika „Moje życie z powstaniem”
Munk Andrzej „Eroika”
Polański Roman „Pianista”
Rewkiewicz Henryk „Powstanie kościuszkowskie”
Różycka-Zborowska Wanda „Odtajnione powstanie”
Sapija Andrzej „Powstanie warszawskie… 60 lat później”
Smolińska Lucyna „Powstanie listopadowe. 1830”
Stando Robert „Powstanie wielkopolskie”
Stefanowski Jerzy „Powstanie styczniowe”
Taborska Anna „Moje powstanie. Wspomnienia Bolesława Taborskiego”
Wajda Andrzej „Kanał”
Wawer Zbigniew, Kondracki Tadeusz „Powstanie warszawskie”
Zadrowski Witold „Powstanie warszawskie w dokumentach”
Zarzycki Jerzy „Miasto nieujarzmione”
Zarzycki Jerzy „Robinson warszawski”

sztuka – muzyka
Broda Joszko „Sanitariuszka „Małgorzatka””
Broda Joszko „Siekiera motyka”
Lao Che „Barykada”
Lao Che „Hitlerowcy”
Lao Che „Kanały”
Pałacyk Michla, Broda Joszko „Naprzód do boju żołnierze”

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy