0(0)

Prometeizm

Opis

starożytność
Parandowski Jan „Mitologia” (prometeizm – idea bezinteresownego poświęcenia się dla ludzkości)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (prometeizm – idea poświęcenia się dla narodu)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Hymny” „Dies irae”, „Święty Boże…” (prometeizm – rola poety jako jednostki cierpiącej za grzechy ludzkości)
Staff Leopold „Prometeusz” (prometeizm – motyw odwrócony; niechęć do odzyskania wolności)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (prometeizm – altruistyczna postawa Tomasza Judyma)

współczesność
Herbert Zbigniew „Stary Prometeusz” (prometeizm – motyw odwrócony; przyjęcie postawy cynicznej)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy