0(0)

Przysięga

Opis

starożytność
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (przysięga złamana)
„Pieśń o Rolandzie” (przysięga – znak miłości, oddania i honoru)

renesans
Szekspir William „Hamlet” (przysięga zemsty)

romantyzm
Fredro Aleksander „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” (przysięga wiecznego panieństwa)
Mickiewicz Adam „Świtezianka” (przysięga złamana)

pozytywizm
Sienkiewicz Henryk „Potop” (Kmicic i Janusz Radziwiłł – podstępnie zdobyta przysięga wierności)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy