0(0)

Retrospekcja – powrót do przeszłości

Opis

renesans
Kochanowski Jan „Do gór i lasów” (retrospekcja – spojrzenie z perspektywy na własne życie)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur” (retrospekcja – rozpamiętywanie swoich zbrodni)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (retrospekcja – spojrzenie wstecz w celu pouczenia)
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (retrospekcja – rozpamiętywanie nieszczęśliwej miłości)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (retrospekcja – historia życia bohatera)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (retrospekcja – opowieść Gerwazego „Księga II” – opowieść o przeszłości; retrospekcja – Jacek Soplica „Księga X” – wyznanie win z przeszłości)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (retrospekcja – powrót w przeszłość)
Prus Bolesław „Lalka” (retrospekcja – Rzecki „Pamiętnik starego subiekta” – wspomnienie młodości)

Młoda Polska, modernizm
Wyspiański Stanisław „Wesele” (retrospekcja – widmo przeszłości)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (retrospekcja – wspomnienia)

dwudziestolecie międzywojenne
Nałkowska Zofia „Granica” (retrospekcja – zabieg techniczny)

II wojna światowa
Krall Hanna „Zdążyć przed Panem Bogiem” (retrospekcja – zabieg konstrukcyjny)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy