0(0)

Rewolucja

Opis

romantyzm
Berwiński Ryszard „Marsz w przyszłość”
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (rewolucja społeczna jako dzieło nie-Boskie oraz jako konieczność dziejowa, z której wynika tragizm historii)

pozytywizm
Prus Bolesław „Lalka” (rewolucja jako wydarzenie kształtujące patriotyczną postawę)

Młoda Polska, modernizm
Błok Aleksander „Dwunastu” (rewolucja bolszewicka – zbawienie )
Staff Leopold „Gniew sprawiedliwy” (rewolucja robotnicza – sąd wymierzony ciemiężycielom)
Żeromski Stefan „Nokturn”

dwudziestolecie międzywojenne
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) „Szewcy”
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) „Szewcy” (rewolucja – przewrót faszystowski; rewolucja szewców – przewrót komunistyczny; rewolucja – przewrót totalitarny)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (rewolucja jako sposób na zburzenie starego, a wprowadzenie nowego porządku w społeczeństwie; rewolucja jako konieczność dla tego, kto chce ją przeprowadzić)

współczesność
Mrożek Sławomir „Tango” (rewolucja o charakterze obyczajowym – chęć powrotu do starych tradycji)
Orwell George „Folwark zwierzęcy” (rewolucja jako droga do stworzenia nowego porządku)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy