0(0)

Spisek, spiskowiec

Opis

starożytność
Parandowski Jan „Mitologia” (spisek pałacowy Hery)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (spisek baronów przeciw Tristanowi)
„Pieśń o Rolandzie” (spisek Ganelona i Marsyla)

renesans
Szekspir William „Makbet” (spisek Makbeta przeciw Dunkanowi)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Do matki Polki” (spisek – sposób walki)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (spisek przeciwko Zakonowi)
Słowacki Juliusz „Kordian” (spisek przeciw carowi)

pozytywizm
Sienkiewicz Henryk „spisek – niegodne narzędzie walki”

współczesność
Herbert Zbigniew „17 IX” (spisek – sposób walki)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy