0(0)

Szkoła, uczeń

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (uczeń wybrany, uczeń Chrystusa)

średniowiecze
Dante Alighieri „Boska komedia” (uczeń w zaświatach)
„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (uczeń w szkole świata)

romantyzm
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (uczeń bez reszty oddany mistrzowi)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (uczeń prześladowany)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (uczeń nowoczesny)
Prus Bolesław „Faraon” (uczeń – zabawka w rękach nauczycieli)

Młoda Polska, modernizm
Żeromski Stefan „Syzyfowe prace” (szkoła – miejsce wynarodowienia)

dwudziestolecie międzywojenne
Gałczyński Konstanty Ildefons „Wiersz o wielkiej wdzięczności” (uczeń – wdzięczny za wiedzę)
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (szkoła w krzywym zwierciadle, szkoła, która „upupia”)
Tuwim Julian „Nauka” (szkoła życia)

współczesność
Kleinbaum Nancy Horowitz „Stowarzyszenie umarłych poetów” (szkoła zabijająca indywidualizm uczniów)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy