0(0)

Teatr, teatr świata

Opis

starożytność
Biblia „Stary Testament” (teatr – dramatyzacja, teatralizacja „Księgi Hioba” i „Pieśni nad pieśniami” jako sposób ich przedstawienia; kompozycja dzieł)
Parandowski Jan „Mitologia” (teatr – reżyserowane życia ludzi)

renesans
Kochanowski Jan „Chcemy sobie być radzi…” (teatr – kierowanie losem ludzkim przez Fortunę)
Kochanowski Jan „Człowiek Boże igrzysko” (teatr – człowiek – marionetka, sterowany ręką Boga)
Kochanowski Jan „Fraszki”
Kochanowski Jan „Nie porzucaj nadzieje…” (teatr – kierowanie losem ludzkim przez Fortunę)
Kochanowski Jan „O żywocie ludzkim” („Wieczna myśl”) (teatr – codzienne relacje międzyludzkie)
Kochanowski Jan „O żywocie ludzkim” (teatr – życie ludzkie; ludzie – marionetki)
Szekspir William „Hamlet” („teatr w teatrze”; teatr – maska, rola szaleńca)
Szekspir William „Makbet” (teatr – życie ludzkie)
Szekspir William „Sonet XXIII”

romantyzm
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (teatr – dyskusja o tym, jaka powinna być sztuka teatralna; autotematyzm)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (teatr jako środek manipulacji widzem; obrzędy „nowej wiary” – świadoma teatralizacja)
Malczewski Antoni „Maria” (teatr – maski – ukryci ludzie; element tworzywa teatralnego)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (teatr – teatralizacja jako sposób przedstawienia elementów przyrody)
Norwid Cyprian „Marionetki”

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (teatr – pieniądz jako reżyser ludzkiego losu)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (teatr – maska sentymentalnej damy)
Prus Bolesław „Lalka” (teatr – świat jako teatr, a ludzie jako marionetki)

Młoda Polska, modernizm
Wyspiański Stanisław „Wesele” (teatr – konwencja szopki)
Zapolska Gabriela „Moralność Pani Dulskiej” (teatr – fałszywa rzeczywistość)

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (teatr – siła manipulacji)
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (teatr – maska, „pupa”, „łydka”, „gęba”; motyw teatralizacji życia)
Kafka Franz „Proces” (teatr – nawiązanie do moralitetu średniowiecznego – współczesny everyman)

II wojna światowa
Szaniawski Jerzy „Dwa teatry” (teatr – autotematyzm; „małe zwierciadło” – koncepcja teatru realistycznego; teatr – autotematyzm; „teatr snów” – koncepcja teatru wizyjnego)

współczesność
Stachura Edward „Życie to nie teatr” (teatr – opozycja: życie a teatr)
Szymborska Wisława „Buffo”
Szymborska Wisława „Wrażenia z teatru” (teatr – opozycja do życia ludzkiego)
Szymborska Wisława „Życie na poczekaniu”

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy