0(0)

Uczta

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (syn marnotrawny – uczta – powitanie, wyraz szczęścia; Ostatnia Wieczerza – uczta – pożegnanie)
Parandowski Jan „Mitologia” (uczta – wyraz przepychu)

średniowiecze
Słota (Złota) Przecław „O zachowaniu się przy stole”, „O chlebowym stole” (uczta – wydarzenie towarzyskie)

renesans
Kochanowski Jan „Miło szaleć, kiedy czas po temu” (uczta – wyraz epikurejskiej radości życia)
Szekspir William „Makbet” (uczta – męka, uczta – pełna rozpaczy)
Szekspir William „Romeo i Julia” (uczta – początek miłości)

barok
Molier „Skąpiec” (karykatura uczty)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (uczta przeklęta, uczta rozpaczy)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (uczta patriotyczna)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (uczta salonowej lalki)
Prus Bolesław „Lalka” (uczta – inicjacja, początek)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (uczta – sprawdzian)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy