0(0)

Vanitas

Opis

starożytność
Biblia „Stary Testament” „Księga Koheleta” (vanitas – dobra doczesne jako wartości przemijające, bez znaczenia)

średniowiecze
„Legenda o świętym Aleksym” (vanitas – rezygnacja z dóbr doczesnych i umartwianie się na rzecz szczęśliwego życia po śmierci)

renesans
Kochanowski Jan „O żywocie ludzkim” (vanitas – nietrwałość dóbr doczesnych i przemijanie człowieka)
Kochanowski Jan „Pieśni” „O dobrej sławie” (vanitas – pogarda dla rzeczy doczesnych)

barok
Naborowski Daniel „Krótkość żywota” (vanitas – przemijalność życia)
Naborowski Daniel „Marność” (vanitas – przemijalność życia)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Epitafium Rzymowi” (vanitas – przemijalność cywilizacji)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” (vanitas – „nietrwałość „rzeczy świata tego”)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Sonety krymskie” „Ruiny zamku w Bałakławie” (vanitas – przemijalność historii, kultury)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” (vanitas – limba jako symbol przemijalności ludzkiego życia)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Koniec wieku XIX” (vanitas – marność wartości)

współczesność
Twardowski Jan „Na chwilę” (vanitas – utrata miłości w ziemskim wymiarze)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy