0(0)

Wieś, prowincja

Opis

starożytność
Homer „Iliada” (opis tarczy Achillesa – wieś – miejsce ciężkiej, ale dającej satysfakcję pracy)
Homer „Odyseja” (powrót Odyseusza – wieś – miejsce cichego szczęścia, spokoju)
Horacy Epoda II, „Beatus ille, qui procul negotiis” (wieś – Raj, Arkadia, miejsce szczęścia i spokoju)
Wergiliusz „Bukoliki” (wieś – Raj, Arkadia, miejsce szczęścia i spokoju)
Wergiliusz „Georgiki” (wieś – Raj, Arkadia, miejsce szczęścia i spokoju)

średniowiecze
„Satyra na leniwych chłopów” (wieś – miejsce ciężkiej pracy, miejsce konfliktów stanowych)

renesans
Kochanowski Jan „Elegia XV” (wieś – życie w godności i wolności)
Kochanowski Jan „Na dom w Czarnolesie” (wieś – życie według prawdziwych wartości; wieś – gniazdo rodzinne, mała Ojczyzna)
Kochanowski Jan „Na lipę” (wieś – miejsce odpoczynku, wytchnienia)
Kochanowski Jan „Pieśń świętojańska o Sobótce” (wieś – ład moralny, dostatek i harmonia w życiu rodzinnym; wieś – Raj, Arkadia, miejsce szczęścia i spokoju)
Rej Mikołaj „Krótka rozprawa między trzemi osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” (wieś – odzwierciedlenie problemów Rzeczpospolitej; miejsce ciężkiej, wyniszczającej pracy, gdzie panuje ciemnota, zacofanie)
Rej Mikołaj „Żywot człowieka poczciwego” (wieś – życie w harmonii z naturą; miejsce pracy dla dobra kraju, miejsce spokojnego życia w harmonii z naturą i samym sobą;)
Szymonowic Szymon (Simonides Simon) „Żeńcy” (wieś – miejsce pracy)
Szymonowic Szymon „Żeńcy” (wieś – miejsce ciężkiej pracy)

barok
Pasek Jan Chryzostom „Pamiętniki” (wieś – Raj, Arkadia, miejsce szczęścia i spokoju)

oświecenie
Karpiński Franciszek „Do Justyny. Tęskność na wiosnę” (wieś – krajobrazy odzwierciedlające uczucia; wieś – miejsce, gdzie przeżywa się silniej dogłębniej)
Karpiński Franciszek „Laura i Filon” (wieś – sceneria dla miłosnych wyznań; wieś – Arkadia, Raj, gdzie w idealnej harmonii z przyrodą żyją piękni pasterze i pasterki)
Krasicki Ignacy „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” (wieś – miejsce realizacji oświeceniowych ideałów)
Krasicki Ignacy „Żona modna” (wieś – miejsce tradycyjnych wartości zagrożonych przez wpływy „mody” miasta)

romantyzm
Fredro Aleksander „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” (wieś – miejsce spokoju, ładu moralnego, radości)
Goethe Johann Wolfgang „Cierpienia młodego Wertera” (wieś – miejsce ucieczki od nienawistnego świata; wieś – Arkadia, Raj, miejsce niezwykle piękne, urokliwe, gdzie ludzie żyją spokojnie i szczęśliwie; wieś – miejsce bezmyślnej głupoty, próżności, występku, niesprawiedliwości, miejsce puste, brzydkie)
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (wieś – miejsce zamieszkane przez ludzi poczciwych, ale ograniczonych, których łatwo oszukać, wykorzystać)
Goethe Johann Wolfgang „Król Olszyn” „Król Olch” „Król Elfów” (wieś – miejsce, w którym królują siły natury)
Mickiewicz Adam „Ballady i romanse” (wieś – miejsce, w którym przyroda, natura stoją na straży moralności)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (wieś – miejsce, gdzie objawiają się boskie tajemnice; wieś – miejsce, gdzie nie zapomina się o dawnych obyczajach, czci odwieczne święta, gdzie świat żywych współistnieje ze światem zmarłych)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (wieś – szczęśliwy „kraj lat dziecinnych”; wieś – Arkadia, Raj, miejsce szczęścia, harmonii)
Słowacki Juliusz „Balladyna” (wieś – ukazana w sposób realistyczny, miejsce życia bohaterek)

pozytywizm
Konopnicka Maria „Jaś nie doczekał” (wieś – obszar nędzy)
Konopnicka Maria „Przed sądem” (wieś – obszar nędzy)
Konopnicka Maria „Wolny najmita” (wieś – obraz chłopskiej niedoli)
Konopnicka Maria „Z szopką” (wieś – obszar nędzy)
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (wieś – życie uwznioślone przez pracę; wieś – miejsce ciężkiej, ale dającej radość i satysfakcję pracy, rodzinne gniazdo, mała Ojczyzna, własny dom, własne miejsce na ziemi, znak nobilitacji rodu, znak szlachectwa)
Prus Bolesław „Antek” (wieś – miejsce ciemnoty, zacofania)
Prus Bolesław „Emancypantki” (wieś, prowincja – miejsce zacofania, ale i spokoju, małych drobnych spraw)
Prus Bolesław „Grzechy dzieciństwa” (wieś – Arkadia, „kraj lat dziecinnych”, miejsce szczęśliwych wspomnień z dzieciństwa)
Prus Bolesław „Lalka” (wieś – miejsce realizacji pozytywistycznych idei pracy organicznej i pracy u podstaw)
Prus Bolesław „Placówka” (wieś – dom, Ojczyzna, ojcowizna, świętość)
Sienkiewicz Henryk „Szkice węglem” (wieś – miejsce tragedii)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „W chałupie” (wieś – obszar krzywdy społecznej)
Kasprowicz Jan „Z chałupy” (wieś – obszar krzywdy społecznej; wieś – miejsce urodzenia, dzieciństwa, miejsce nędzy, cierpienia, zacofania)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Na Skalnym Podhalu” (wieś – własne miejsce na ziemi, gniazdo rodzinne, miejsce codziennego trudu, majątek, bogactwo, dobro materialne)
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (wieś – życie wpisane w mityczny porządek; wieś – dom, mała Ojczyzna, własne miejsce, mikroświat)
Staff Leopold „Ścieżki polne” (wieś – fałszywe wyobrażenia o życiu chłopów)
Wyspiański Stanisław „Wesele” (wieś – fałszywe wyobrażenia o życiu chłopów; wieś – miejsce spotkania dwóch narodowych sił: inteligencji i chłopstwa)
Żeromski Stanisław „Zmierzch” (wieś – miejsce morderczej, wycieńczającej pracy)
Żeromski Stefan „Ludzie bezdomni” (Cisy – miejsce zacofania, ciemnoty, zamieszkane przez istoty bezradne, nie umiejące walczyć o własne interesy, dobro, czasem nawet życie)
Żeromski Stefan „Opowiadania”
Żeromski Stefan „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” (wieś – miejsce zacofania, skrajnej nędzy, gdzie mieszkają nędzarze bez poczucia jakiejkolwiek tożsamości)

dwudziestolecie międzywojenne
Czechowicz Józef „Na wsi” (wieś – wspomnienie; wieś – Arkadia, miejsce spokoju, bezpieczeństwa)
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (wieś – różne sposoby rozumienia ludzkiego losu; wieś – miejsce, gdzie upływają „Noce i dnie”, miejsce codziennych trudów, miejsce ukochane, jedyne, swoje, wyjątkowe)
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (wieś – uświęcona tradycją współzależność chłopów i panów; wieś ukazana w sposób groteskowy)
Iwaszkiewicz Jarosław „Panny z Wilka” (wieś – miejsce dzieciństwa, Arkadia bezpowrotnie stracona, miejsce wspomnień, miejsce, w którym ma się poczucie zatrzymanego czasu)
Jasieński Bruno „Słowo o Jakubie Szeli” (wieś – miejsce bezwzględnego wyzysku chłopów)
Lechoń Jan „Wielkanoc” (wieś – miejsce kultywowania polskich tradycji, symbol szczerej pobożności)
Młodożeniec Stanisław „Wieś” (wieś – filozofia życia)
Nałkowska Zofia „Granica” (wieś – miejsce dzieciństwa, miejsce ciężkiej pracy, miejsce swobodnego, niczym nieskrępowanego życia)
Tuwim Julian „Cel” (wieś – idealny dom)
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) „W małym dworku” (wieś ukazana w sposób groteskowy)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (wieś – miejsce rażących kontrastów społecznych; miejsce skrajnej nędzy, ludzkich tragedii)

współczesność
Miłosz Czesław „Dolina Issy” (Arkadia – kraj dzieciństwa)
Myśliwski Wiesław „Kamień na kamieniu” (wieś odchodząca w przeszłość)
Orwell George „Folwark zwierzęcy” (wieś – alegoria państwa totalitarnego)
Redliński Edward „Konopielka” (wieś – symbol zacofania; wieś – miejsce, gdzie nowe idee ścierają się ze starymi odwiecznymi przekonaniami, przestrzeń zamknięta, do której trudno się dostać i zostać zaakceptowanym)
Stachura Edward „Sanctus” (wieś – miejsce spokoju, ładu moralnego, prostych wartości)
Twardowski Jan „Na wsi” (wieś – miejsce, gdzie mieszka Bóg)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy