0(0)

Wieszcz, jasnowidz

Opis

starożytność
Biblia „Nowy Testament” (Jan Chrzciciel – wieszcz – prorok, za którym idzie Zbawiciel)
Biblia „Stary Testament” (Daniel, Ezechiel, Izajasz, Jeremiasz – wieszcz – prorok zapowiadający przyjście Chrystusa)
Parandowski Jan „Mitologia” (Tejrezjasz, Kalchas, Kasandra – wieszcz prorokujący przyszłość)

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (Kasandra – wieszczka zagłady)

romantyzm
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (Orcio – jasnowidzące dziecko)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (ksiądz Piotr – człowiek widzący przyszłość)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy