0(0)

Wieża

Opis

starożytność
Ajschylos „Oresteja” (wieża strażnicza)
Biblia „Stary Testament” (wieża – znak ludzkiej pychy, symbol braku porozumienia)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (wieża – składnik systemu umocnień; wieża – symbol przeszkody, zapory)
Dante Alighieri „Boska komedia” (wieża – symbol stałości, siły, konsekwencji w działaniu)

barok
Calderon de la Barca Pedro „Życie snem” (wieża – więzienie)

romantyzm
Kraszewski Józef Ignacy „Stara baśń” (wieża – miejsce śmierci)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (wieża – pustelnia, wieża – dom; wieża – dobrowolne odosobnienie)

pozytywizm
Sienkiewicz Henryk „Latarnik” (wieża – dom, ukojenie, spokój)

II wojna światowa
Herling-Grudziński Gustaw „Wieża” (wieża – miejsce odosobnienia)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy