0(0)

Władca, władza

Opis

starożytność
Ajschylos „Prometeusz skowany” (Zeus – władca – tyran, okrutnik)
Biblia „Księga Królewska”
Biblia „Nowy Testament” (Herod – władca – okrutnik; władca Rzymu – władca świecki, władca ciał, ale nie dusz; Piłat – władca, który „umywa ręce”)
Biblia „Stary Testament” (Bóg – władca świata – surowy, ale sprawiedliwy; król Dawid – władca – artysta; król Salomon – władca – uosobienie mądrości)
Parandowski Jan „Mitologia” (walka o władzę; podział władzy; Zeus – władca ziemi; Posejdon – władca mórz i oceanów; Hades – władca zaświatów; Edyp – władca przeklęty; Eurysteus – władca – tchórz; Menelaos – władca zhańbiony; Dionizos – władca ośmieszony)
Sofokles „Antygona” (Kreon – władca – tyran)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (władca – uwikłany w uczucia miłości, przyjaźni i nienawiści)
Gall Anonim „Kronika polska” (władca – doskonałość; władca – ideał)
„Pieśń o Rolandzie” (władca – namiestnik Boga na ziemi)

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (Priam – władca słaby, niedołężny; pieśń Chóru – władca – namiestnik Boga na ziemi)
Kochanowski Jan „Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie” (władca – namiestnik Boga na ziemi)
Machiavelli Niccolò „Książę” (władca – człowiek, którego zadaniem jest utrzymanie się przy władzy)
Szekspir William „Hamlet” (władca – zdrajca, zbrodniarz)
Szekspir William „Makbet” (władza – motor zbrodni)

barok
Calderon de la Barca Pedro „Życie snem” (władca – człowiek dbający przede wszystkim o dobro państwa)

oświecenie
Krasicki Ignacy „Do króla” (portret władcy)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (car – władca – potwór, tyran; Konrad – władca dusz)
Mickiewicz Adam „Grażyna” (władca – zdrajca)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (książę Kiejstut – władca zagrożony)
Mickiewicz Adam „Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta” (władca – tyran)
Mickiewicz Adam „Ustęp” do „Dziadów” część III
Słowacki Juliusz „Balladyna” (król Popiel – władca na wygnaniu)
Słowacki Juliusz „Kordian” (władca – tyran, okrutnik)

pozytywizm
Prus Bolesław „Faraon” (Ramzes i Ramzes XIII – władca stary – władca młody – opozycja; władca młody – niedoświadczony, którym łatwo manipulować; Herhor – człowiek o cechach doskonałego władcy; walka o władzę)
Prus Bolesław „Z legend dawnego Egiptu” (Ramzes i Horus – kontrastowi władcy)
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy” (Władysław Jagiełło – władca majestatyczny, potężny, dostojny)
Sienkiewicz Henryk „Ogniem i mieczem” (Jeremi Wiśniowiecki – wódz – przewodnik, opiekun, który nie da skrzywdzić)
Sienkiewicz Henryk „Pan Wołodyjowski” (Jan Sobieski – wódzi ojciec)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (Jan Kazimierz – władca – potężny, dostojny król, ojciec narodu)
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis” (Neron – władca – szaleniec)

II wojna światowa
Miłosz Czesław „Który skrzywdziłeś…” (władca – tyran)

współczesność
Herbert Zbigniew „Tren Fortynbrasa” (sprawowanie władzy – żmudna, ciężka, przyziemna praca)
Huxley Aldous Leonard „Nowy wspaniały świat” (władza w upiornym świecie przyszłości)
Konwicki Tadeusz „Mała apokalipsa” (władza totalitarna)
Miłosz Czesław „Do polityków” (człowiek u władzy – odpowiedzialność za decyzje)
Orwell George „Rok 1984” (władza totalitarna)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy